Gammal massgrav i Karlstad

Gick i dagarna förbi denna minnessten som står uppställd mitt i ett obebott industriområde i utkanten av Karlstads stadsbebyggelse och som i praktiken tydligen är rena massgraven (om än möjligen i miniformat) – under denna bevarade gräsplätt som är oexploaterad och antagligen för att det just ligger ett försvarligt antal döda människor här hittas kvarlevorna (d v s i praktiken skeletten) av åtminstone 1000 värmländska unga män vilka avled 1808-09 i samband med och under Napoleonkrigen.
117234746_10157739116030847_6731290466394995326_o.jpg
 
År 1808 beslutade sig den näst sista Holstein-Gottorpska kungen Gustav IV Adolf för att kalla in närmare 30 000 extra soldater för att försvara landet mot Danmark (och därigenom också mot Norge) efter det misslyckade Pommerska kriget 1805–07 mot Frankrike och under det just då pågående olycksaliga Finska kriget 1808-09 mot Ryssland.
 
Av dessa 30 000 man var över 4000 värmlänningar vilka förlades till och i Karlstad. Av dessa avled därefter hela 1/4 i olika sjukdomar under åren 1808-09 och antagligen p g a extrem trångboddhet och mycket ohygieniska förhållanden i de byggnader där soldaterna var inkvarterade och det är de unga männen som aldrig ens hamnade i strid mot norrmännen som är begravda under och i anslutning till den rätt oansenliga minnesstenen.
 
De över 4000 extrainkallade soldaterna i Värmland delades in i tre bataljoner och knöts till den Västra armén, som var förlagd i Eda och längs norska gränsen (som då var den danska gränsen) och det var just den Västra armén som på våren 1809 igångsatte det (militär)uppror som syftade till att rädda Sverige från att då fullständigt gå under, under ledning av den värmländske officeren löjtnant Georg Adlersparre och just p g a alla olyckor som hade drabbat riket 1808-09 såsom inte minst förlusten av Finland och inklusive den omfattande åderlåtning av armén p g a vanskötsel som bl a just hade drabbat de extrainkallade värmländska bataljonerna.
117396539_10157739117775847_7647691124567676791_o
 
I början av mars 1809 marscherade den Västra armén från Eda till Karlstad efter att ha arresterat den kungatrogna armékårens överbefälhavare och därefter tillfångatogs även landshövdingen i Karlstad som var kungens man i Värmland och sedan fortsatte marschen mot Stockholm via Örebro och resten är historia: Gustav IV Adolf störtades och tvingades gå i exil i Schweiz som ”överste Gustafsson” medan sonen prins Gustav av Wasa hamnade vid Habsburgska hovet i Wien och därefter kom Bernadotte:arna slutligen att överta Sveriges tron.
 
Ironiskt nog är f ö Sveriges längsta och nog också vackraste stenbro, Östra bron eller den s k Gamla stenbron i Karlstad, knuten till just Gustav IV Adolf vars öde sedermera kom att avgöras av Västra armén som i hög grad bestod av soldater från Karlstad och Värmland med omnejd (annars brukar ju svenska uppror starta i Dalarna eller Småland och kanske inte just i Värmland).