Fem år vid Karlstads universitet

Tack Guadalupe för att du nyligen påminde mig om att det idag har gått exakt fem år sedan jag började arbeta vid Karlstads universitet och därmed även började pendla till och bekanta mig med Värmland (plus Norge) och för tre år sedan erhöll jag sedan min första fasta heltidsanställning (i åtminstone detta liv) i form av ett lektorat vid just universitetet i Karlstad som sedan dess har resulterat i att jag numera undervisar i interkulturella studier, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och genusvetenskap.

 

117162042_10157733478425847_2168102039576143319_n.jpg