Att bli affilierad till Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet

Känns bra att konstatera att på sistone ha blivit s k affilierad forskare vid/till Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet mot bakgrund av den pågående och alltmer intensiva kritiken av för att inte säga attackerna på den svenska genusforskningen. Den svenska genusforskningen behöver därför försvaras mer än någonsin idag och inför framtiden och inte minst då genusforskningen på senare tid har blivit kraftigt åderlåten och försvagad i andra (väst)länder inklusive i våra grannländer på grund av både ”mainstream”-högerns och radikalhögerns attacker på densamma och då mycket tyder på att genusforskningen numera faktiskt är som allra starkast/störst just i Sverige i hela världen mätt i antal genusforskningscentra per capita.
CGF.jpg
 
Min relation till ämnet går tillbaka till min tid som student och doktorand vid Stockholms universitet på 2000-talet då jag gärna bevistade tillställningar vid det dåtida genusforskningscentret samt även deltog i att starta och organisera det första intersektionalitetsseminariet vid universitet tillsammans med Sheila Ghose, Sofie Tornhill, Ylva Habel och Maria Wikse som förlades till just Centrum för genusstudier. Jag har därefter sökt jobb vid åtminstone två genusforskningscentra och sedan jag började arbeta vid Karlstads universitet för 4-5 år sedan har jag till och från undervisat vid universitetets Centrum för genusforskning.