Artikel om vit maskulinitet i ny maskulinitetsforskningsbok

Kul att äntligen få hålla denna tegelsten i min hand trots att denna den globala mansforskningens eller den kritiska maskulinitetsforskningens nya ”Bibel” kom ut redan i slutet av förra året och själv har jag då bidragit till denna gigantiska akademiska antologi med en artikel om vit maskulinitet och om vita män som ingår i ett block som bl a behandlar både svart maskulinitet och asiatisk maskulinitet.
109766836_2893767417517347_6271987307498253789_n.jpg
 
109991452_290504185590882_6978652820154267022_n
I min artikel gör jag en poäng av att den kritiska vithetsforskningen eller forskningen om vita uppstod i stort sett samtidigt som den kritiska maskulinitetsforskningen eller forskningen om män uppstod, d v s efter Kalla krigets slut och på 1990- och 2000-talen.
109990060_313670819668750_2571706073390931271_n
 
Därefter försöker jag presentera en slags överblick över den internationella forskningen om vita män från att de första studierna som medvetet studerade just specifikt vita män publicerades under den sena kolonialtiden och den omedelbara postkoloniala perioden och fram tills dagens forskning om bl a den vita maskulinitetens kris och om de vita männens smärta, sorg och vrede över att vare sig västvärlden eller världen i övrigt aldrig någonsin mer enbart kommer att vara de vita männens värld.
109950371_603946040524434_1616014943081055734_n.jpg