Ny studie visar att närmare 80% av världens länder kommer att se en minskad folkmängd år 2050 samt att ett flertal länder i västvärlden kommer att få sin befolkning halverad

”Demografin är alltings moder”: Snart kommer ett flertal länder i västvärlden att få se sin folkmängd halverad p g a katastrofalt låga födelsesiffror bland fr a de västerländska majoritetsinvånarna medan västerlänningarna samtidigt blir allt äldre och äldre vilket innebär att ett flertal västländers befolkningar snart kommer att bestå av över 50% som är över 60 år gamla. Ca år 1914 ”peak:ade” antagligen västvärldens befolkning proportionellt sett – kanske var uppemot 35-40% av alla människor på jorden västerlänningar innan Första världskrigets utbrott – men idag handlar det om under 10% och snart om under 5%.
 
En ny studie som nyligen har publicerats i den akademiska tidskriften The Lancet prognoserar att fr a västvärlden och den industrialiserade världen har gigantiska utmaningar framför sig p g a de katastrofalt låga fruktsamhetstalen som gör att hela västvärldens befolkning minskar drastiskt och dramatiskt och sammanlagt kommer 150 länder eller närmare 80% av jordens alla länder att uppvisa ett genomsnittligt födelsetal på under 2,1 barn per kvinna redan år 2050 (och inte ens irländarna eller albanerna, vilka tidigare utmärkte sig för skapligt höga fruktsamhetstal, lyckas längre ”hålla ställningarna” i Europa år 2050) och de enda länderna som just nu och framgent ökar sin befolkning är länderna i Afrika och delvis även i Mellanöstern.
 
Ett flertal västländer och i-länder kommer t o m att få se sin folkmängd halveras såsom bl a Spanien, Italien, Polen och Japan och i merparten av västvärlden kommer snart över hälften av alla invånare att vara över 60 år gamla, d v s normen kommer snart att vara att vara äldre/gammal i västvärlden (d v s att vara i 60-, 70-, 80-, 90- och 100-årsåldern) vilket kommer ställa gigantiska krav på de västerländska ekonomierna och fr a på en fortsatt mycket stor invandring från fr a Afrika och Mellanöstern för att överhuvudtaget kunna upprätthålla den nuvarande materiella standarden i västvärlden. Länderna i Afrika och Mellanöstern är då de facto de enda länderna som fortsättningsvis kan ”avvara” och ”leverera” en tillräckligt stor mängd unga vuxna till Väst som är i både s k fertil och produktiv ålder.
 
I Sverige, som på sistone har uppvisat den proportionellt sett högsta befolkningsökningen i hela västvärlden och en befolkningsökningstakt som nästan motsvarar den enorma befolkningsökning som gällde när Sverige industrialiserades och urbaniserades för hundra år sedan efter att massutvandringen till USA hade ebbat ut, beror befolkningsökningen helt och hållet på invandringen från fr a Afrika och Mellanöstern. Långt över 50% av alla majoritetsinvånare i Sverige är idag över 50 år, d v s de är inte längre i s k fertil ålder, och nästan 70% av samtliga hushåll i Sverige utgörs av hushåll utan barn och hela 40% av samtliga hushåll i Sverige utgörs av singelhushåll, d v s den enskilt vanligaste hushållstypen i Sverige är numera en ensamstående vuxen singelperson utan barn och de allra flesta av alla singelhushåll utan barn består då av åldrade/äldre majoritetsinvånare. Idag tillkommer f ö närmare 10% av alla ”nya” barn i Sverige via någon reproduktionsteknik, d v s de har koncipierats utanför kroppen p g a att så höga procentandelar av fr a majoritetsinvånarna är ofrivilligt barnlösa.
109478525_10157684019710847_341507209201805820_n.jpg
 
”Vid nästa sekelskifte, om 80 år, kommer jordens befolkning att vara runt 8,8 miljarder, ungefär en miljard fler människor än i dag men drygt två miljarder färre än vad FN tidigare kommit fram till i sin prognos.”
 
 
”I likhet med FN:s rapport målas en bild upp av en framtid där befolkningen ökar i en handfull länder, samtidigt som födslotalen minskar globalt. Enligt studien kommer 183 länder se en befolkningsminskning, i över 20 länder nästan en halvering – bland dem Japan, Spanien, Italien och Polen.
 
Ökningen står Afrika söder om Sahara för, där beräknas befolkningen tredubblas under den här perioden, och Nigeria ta över platsen som världens näst folkrikaste land efter Indien.
 
Men skillnaden 80 år framåt ligger inte bara i antalet människor, utan i än större grad i ålderskurvorna. Medan antalet barn under 5 år enligt studien sjunker från 681 till 401 miljoner, tros de över 80 år öka från 140 till 866 miljoner – förändringar som innebär stora utmaningar, med färre arbetsföra som ska försörja en åldrande befolkning.
 
Enligt forskarna kommer till exempel de arbetsföra i Kina minska från 950 miljoner i dag till bara drygt 359 miljoner vid nästa sekelskifte. Det ligger också bakom slutsatsen att Kina förvisso kommer att gå om USA som världens ledande ekonomi år 2050, men att USA återtar förstaplatsen 50 år senare.
 
Världens ledande ekonomier får då också se stora geopolitiska förändringar och nya utmanare – som Nigeria, som spås femdubbla sin arbetsföra befolkning.”