Nya siffror om minoritetsinvånarna i senaste ”På tal om kvinnor och män”

Idag publicerades SCB:s ”kioskvältare” och ”bästsäljare” ”På tal om kvinnor och män” som har kommit ut sedan 1984 och som på alla sätt och vis har revolutionerat hela det svenska samhällsbygget och jämställdhetspolitiken/arbetet och fr a till de svenska kvinnornas fördel då detta var den allra första (års)skriften som en statistisk myndighet började ge ut i världen som helt och hållet delade/r upp statistiken mellan kvinnor och män. I skriften går det bl a att utläsa följande:
 
andel majoritetssvenskar 0-19 år: 62%
andel majoritetssvenskar 20-64 år: 63%
andel majoritetssvenskar 65 år-: 83%
 
andel födda i Afrika 25-44 år: 4% (uppemot 7% av alla invånare i ålderskategorin 25-44% är antagligen afrosvenskar, vilket är en av de allra högsta andelarna i hela västvärlden efter USA och Storbritannien)
andel födda i Afrika 45-64 år: 2%
andel födda i Asien 25-44 år: 12% (uppemot 15% av alla invånare i ålderskategorin 25-44% är antagligen kulturella muslimer, vilket är en av de allra högsta andelarna i hela västvärlden efter Frankrike och Bulgarien)
andel födda i Asien 45-64 år: 7%
 
andel elever som började gymnasieskolan hösten 2015 och som fullföljde utbildningen inom 4 år
kvinnliga elever med svensk bakgrund: 85%
kvinnliga elever med utländsk bakgrund: 65%
manliga elever med svensk bakgrund: 84%
manliga elever med utländsk bakgrund: 55%
 
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor: 2,6%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor: 14,5%
 
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor med förgymnasial utbildning: 7,5%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor med förgymnasial utbildning: 37,5%
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor med gymnasial utbildning: 3,1%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor med gymnasial utbildning: 13,9%
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor med eftergymnasial utbildning: 2,1%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor med eftergymnasial utbildning: 9%
 
andel arbetslösa inrikes födda män: 2,7%
andel arbetslösa utrikes födda män: 12,6%
 
andel arbetslösa inrikes födda män med förgymnasial utbildning: 4,7%
andel arbetslösa utrikes födda män med förgymnasial utbildning: 24,8%
andel arbetslösa inrikes födda män med gymnasial utbildning: 2,8%
andel arbetslösa utrikes födda män med gymnasial utbildning: 11,5%
andel arbetslösa inrikes födda män med eftergymnasial utbildning: 4,4%
andel arbetslösa utrikes födda män med eftergymnasial utbildning: 9,8%