Idag har 38,3% av alla barn och ungdomar utländsk bakgrund och 52,8% i de tre storstäderna, 40,1% i de mellanstora städerna liksom 66,4% i Malmö

Idag publicerade SCB nya (detalj)siffror rörande landets alla barn och ungdomar som gällde den 31 december 2019 och bl a går det att utläsa följande:

Namnlöst

Nästan 70% av barnen som bor i hus med äganderätt (d v s de bor inte i hus vars vårdnadshavare hyr sina ”husbostäder”) är majoritetsbarn och majoritetsungdomar.

Och knappt 24% av minoritetsbarnen och minoritetsungdomarmna gör detsamma, d v s bor i hus med äganderätt (d v s de bor inte i hus vars vårdnadshavare hyr sina ”husbostäder”).

andelen barn och ungdomar med utländsk bakgrund, d v s minoritetsbarn och minoritetsungdomar (invandrabarn, andragenerationsbarn och blandbarn men dock ej tredjegenerationsbarn vilka idag uppgår till kanske 3-4% i hela riket) den 31 december 2019:

0-17: 38,3%

0 år: 38,9%

5 år: 39,6%

10 år:

15 år: 36,2%

20 år: 42,9%

de tre storstäderna 0-17 år: 52,8%

Stor-Stockholm 0-17 år: 46,2%

Göteborg 0-17 år: 53%

Malmö 0-17 år: 66,4%

de 21 mellanstora städerna 0-17 år: 40,1%

  1. Pingback: Nyhetsveckan #96 – Palmefiaskot, marxistisk/nazistisk kulturrevolution, galna sommarvärdar | Ingrid och Maria
  2. Pingback: Svenske børn: 38% har fremmed baggrund « Snaphanen.dk
  3. Pingback: Ruotsin nuoriso muuttuu – lähes 40 % maahanmuuttajataustaisia – Finland
  4. Pingback: RICHARD SÖRMAN: Men NI då? Era förrädiska och lögnaktiga vänsterextremister! – DET GODA SAMHÄLLET
  5. Pingback: Sverige är hopplöst förlorat? | tanketornet