Den unika postkoloniala feministiska och adoptionskritiska antologin ”Outsiders within” ges ut på nytt

Tipsar gärna om att University of Minnesota Press återutger/publicerar den fortfarande på alla sätt och vis unika antologin ”Outsiders within. Writing on transracial adoption” i slutet av året som ursprungligen publicerades av det amerikanska vänsterförlaget South End Press 2006, som tyvärr inte längre existerar och som bl a gav ut böcker skrivna av Noam Chomsky, bell hooks, Arundhati Roy, Cherríe Moraga och Howard Zinn.
image
 
 
Med författarna Jane Jeong Trenka, Chinyere Oparah och Sun Yung Shin som redaktörer samlade ”Outsiders within” icke-vita adopterade från hela västvärlden (USA, Kanada, Australien och Europa) och både de som har adopterats inom ett visst land (såsom t ex den australiensiska aboriginska konstnären Tracey Moffatt) och mellan olika länder (via internationell adoption) och både de som är slavättlingar, de som tillhör olika urfolk och de som är blandade/mixade tillsammans med de som har ursprung i före detta kolonier liksom flera icke-adopterade kritiska adoptionsforskare (såsom t ex de amerikanska forskarna Laura Briggs och Catherine Ceniza Choy).
 
”Outsiders within” var den första och fortfarande än idag den enda antologin med texter, artiklar, dikter, konstverk och essäer vilka alla har det gemensamt att de är kritiska till adoption över de s k rasgränserna utifrån ett explicit postkolonialt feministiskt perspektiv.
 
Ska du/ni läsa en enda antologi vars bidrag intar ett kritiskt och postkolonialt feministiskt perspektiv till både s k transrasial (d v s adoption över de s k rasgränserna) och internationell adoption (d v s adoption av barn från den postkoloniala och icke-västerländska världen till Väst) så är det de facto enbart ”Outsiders within” som gäller.
 
”Outsiders within” har sedan 2006 kommit att bli standardverket för den kritiska adoptionsforskningen och själv har jag bidragit med en artikel som försöker förstå varför svenskarna och skandinaverna har adopterat ojämförligt flest barn per capita i världen och i världshistorien utifrån just ett postkolonialt feministiskt perspektiv.