Nya siffror om nyantagna som påbörjade en eftergymnasial konst- eller kulturutbildning 2019

antal/andel personer som påbörjade en eftergymnasial konst- och/eller kulturarvsutbildning 2019: 2880 personer
 
utländsk bakgrund totalt: 18,5%
 
utrikes födda totalt: 15,4% (OBS: m a o extremt få s k ”andrageneration:are” och de utrikes födda är främst inresande vuxna som ej växt upp i Sverige)
bakgrund utanför Sverige/Norden totalt: 7,5%
bakgrund i EU utom i Sverige/Norden: 2,7% (78 personer)
bakgrund i övriga världen (Europa utanför EU, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien och Oceanien): 4,8% (139 personer)

En kommentar

  1. Pingback: Nya siffror om nyantagna som påbörjade en eftergymnasial konst- eller kulturutbildning 2019 — Tobias Hübinette | Skogsnytt