Blott Sverige svenska antirasister har eller underskatta aldrig de genomantirasistiska svenskarnas hat mot ordet ras och mot allt vad statistik om minoriteter heter

Blott Sverige svenska antirasister har eller underskatta aldrig de antirasistiska svenskarnas hat mot ordet ras och mot allt vad statistik om minoriteter heter:
 
I inget annat land på jorden är hatet mot glosan ras så levande (d v s det hålls vid liv decennium efter decennium, år efter år, månad efter månad och dygn efter dygn), så passionerat (d v s det handlar om så oerhört starka känslor och förhöjda känslolägen att svenskarna både skriker och gråter och blir arga och ledsna på en och samma gång) och så folkligt (d v s alla deltar i hatet från höger till vänster, från ung till gammal, från norrbottning till skåning och från LO-medlem till SACO-medlem) som i Sverige efter att svenskarna åtminstone ända sedan 70- och 80-talen har marinerats i och hjärntvättats av en specifik färgblind svensk antirasism som genomsyrar hela det svenska samhället och kulturen ända sedan dess (skolan, barn- och ungdomskulturen, populärkulturen, litteraturen, filmen, musiken, medierna, politiken o s v).
 
Efter ännu ett vansinnigt drev som har resulterat i att jag återigen blir uthängd som biologist, essentialist och rasist av både höger- och vänsterröster och tyvärr även än en gång av alltför många högutbildade höginkomsttagare som faktiskt borde veta bättre (”ska Karlstads universitet nu bli det nya Rasbiologiska institutet?”, ”ska Hübinette nu bli landets första professor i rasbiologi sedan den gamla professuren bytte namn 1959?”, ”hur många raser finns det egentligen?”, ”säg mig, vilken ras tillhör jag?”, ”är vi värmlänningar en ras enligt dig?” o s v) så kan östgötarnas största tidning ”Corren” (d v s Östgöta Correspondenten) så klart inte låta bli att påminna om att jag skrev om den kurs i kritisk ras- och vithetsforskning vid Karlstads universitet, som jag ska undervisa på, nästan exakt 100 år efter att den dåvarande svenska riksdagen biföll den motion som ledde till att Rasbiologiska institutet sedermera inrättades, samtidigt som ”Correns” ledarredaktion och ledarsida bara måste passa på att samtidigt trycka till V för att partiet är för jämlikhetsdata sedan partikongressen i Karlstad 2018.
 
Just ordet ras i sig, d v s rasbegreppet, och frågan om siffror och data om minoriteter av alla de slag (såsom om ras, religion, språk och etnicitet men också om funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck) är verkligen på alla sätt och vis de genomantirasistiska svenskarnas båda ”rasistiska” hatobjekt par préférence och själv har jag då oturen att både vara för användandet av termen och ordet ras (d v s jag är då för återinförandet av rasbegreppet trots att Sverige har avskaffat det) och att vara för införandet av jämlikhetsdata (d v s jag är för statistik om landets olika minoriteter trots att Sverige är emot det) och då blir det väl som det blir, d v s jag blir nu för femtielfte gången i rad och som alltid utan konkurrens utnämnd till Sveriges ledande och kanske t o m enda rasistiska forskare och kanske t o m till en av landets ledande rasister överhuvudtaget.
 
I Forums för levande historia nya rapport ”Slutredovisning 2020 av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism” framgår det med all önskvärd tydlighet att Sverige om och om igen får kritik från omvärlden och från inte minst EU och FN för att just ha avskaffat rasbegreppet och för att vara emot jämlikhetsdata men det framgår också att Sverige samtidigt är världsbäst på att bekämpa attityder och åsikter som anses vara rasistiska, vilket görs i skolan inte minst liksom i form av ett närmast oräkneligt antal informations- och upplysningskampanjer och satsningar och projekt som syftar till att få majoritetssvenskarna att inte hysa attityder och åsikter som anses vara rasistiska, samt även på att presentera data och siffror om hatbrott så detta med att föra statistik är då verkligen något som Sverige behärskar till fullo för att inte säga till fulländning ”bara viljan finns”, som det heter.
 
Sedan är Sverige samtidigt i det närmaste sämst i klassen vad gäller att beivra hatbrott och än mer att beivra diskriminering men det är väl kanske ”en annan femma” för antirasism i Sverige har då i praktiken nästan enbart handlat om (och handlar om) att spendera miljoners miljoner (för är det något som får kosta i Sverige så är det antirasism liksom även feminism) på att förädla majoritetssvenskarna och deras hjärnor, hjärtan och själar så att de fortsätter att vara mänsklighetens och planetens hitintills både första och enda autentiska och genuina antirasister för den svenska antirasismen, som då nästan helt har varit och är fokuserad på att bekämpa attityder och åsikter bland majoritetsinvånarna, är sannerligen en bisarr (men samtidigt också effektiv ”så det förslår”) blandning av luthersk kristen missionsverksamhet och eugenisk social ingenjörskonst som i förlängningen syftar till att skapa världshistoriens och homo sapiens-artens första och enda ”superras” av antirasister, som till slut kan gå ut i världen och göra alla människor (och kanske t o m djuren och växterna) på jorden till antirasister genom att sluta tala om ras och sluta föra statistik om minoriteter.
 

 

cc.jpg
 
”Den 28 april 1920 biföll riksdagen en motion om inrättandet av ett rasbiologiskt institut. Beslutet klubbades utan debatt. Motionen var undertecknad av ledamöter från samtliga partier, bland namnen fanns tungviktare som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman.
 
De hade uppvaktats av bistra män i vita rockar, forskare med fina akademiska titlar, som lagt ut texten om vad vetenskapen krävde, om vad som var bäst för nationen och den svenska folkstammens framtid. Vad fanns att invända? Därmed blev Sverige först i världen med ett statligt rasbiologiskt institut.”
 
(…)
 
”Att dela in människor i raser likt hundar eller hästar är numera konstaterad humbug, av såväl naturvetenskapen som antropologin. Inom människosläktet finns inga skillnader som gör rasbegreppet motiverat och relevant. Bortsett från ideologiska föreställningar i huvudet på notoriska högerextremister, är klassificeringen utmönstrad som rappakalja och förklarad stendöd.
 
Trodde ni, kanske. Liket lever. Begreppet ras har gått en ny vår till mötes hos den identitetspolitiska vänstern, till och med blivit akademiskt rumsrent igen. Sveriges första högskolekurs som explicit handlar om ras utifrån ett kritiskt ras- och vithetsforskningsperspektiv kommer snart att ges av Centrum för genusforskning vid Karlstad universitet, meddelade Tobias Hübinette – själv forskare vid samma lärosäte – stolt på Twitter onsdagen den 22 april 2020. Minsann, nästan exakt på dagen 100 år sedan riksdagen fattade beslutet om det rasbiologiska institutet också.”
 
(…)
 
”Men idag förstår väl politikerna bättre än att falla i farstun för dylikt mumbo jumbo? Säg inte det. På Vänsterpartiets kongress 2018 röstade ombuden för att staten, via SCB, skulle börja kartlägga rikets invånare efter hudfärg, etnisk tillhörighet, nationellt ursprung och trosuppfattning. Underskatta därför inte vad Herman Lundborgs efterträdare i skallmätarbranschen kan ställa till med.”

 

En kommentar

  1. Pingback: Blott Sverige svenska antirasister har eller underskatta aldrig de genomantirasistiska svenskarnas hat mot ordet ras och mot allt vad statistik om minoriteter heter — Tobias Hübinette | Skogsnytt