Nu är det nya supermångfald-Sverige här på allvar tack vare pandemin: För första gången någonsin har regeringen och staten erkänt existensen av det mångspråkiga Sverige

‪Det ska uppenbarligen krävas ett virus och en kris för att det mångspråkiga Sverige äntligen ska få synas även i det offentliga rummet och åtminstone i Storstockholm där landstinget/regionen nu har köpt utomhusreklamplats med information om viruset på ett flertal utomeuropeiska språk (en måste då annars ta sig till vissa kommuner uppe i Norrland för att få se flerspråkighet i det offentliga rummet i Sverige i form av vägskyltar på de olika samiska språken och på tornedalsfinska även om särskilt de samiskspråkiga skyltarna tyvärr ofta är förstörda av svensktalande majoritetsinvånare som av olika anledningar hyser ”agg” mot samisktalande minoritetsinvånare).
93039015_10157398177100847_7946512701096722432_n.jpg
 
‬Det är väl visserligen kanske inga mängder som talar arabiska bland hushållen kring Stureplan på Östermalm (förutom de som diskar på krogarna där) och inte heller finns det väl särskilt många suryoyo-talare bland invånarna kring Nytorget på Södermalm (förutom de som RUT-städar i lägenheterna där), somalisktalande bland de som arbetar på bankerna och kontoren kring Kungsträdgården (förutom de som städar kontoren där) eller dari-talare bland de som bor kring Odenplan i Vasastan (förutom de som levererar ”take out/away”-mat till de som bor där) men det har ingen betydelse – det viktiga är att pandemin har inneburit ett genombrott utan dess like vad gäller synligheten för och än mer ett erkännande av det nya supermångfald-Sverige på officiell och offentlig (majoritetssvensk) nivå.
 
När pandemin började i Sverige för lite mer än en månad sedan adresserade Löfven och Tegnell fortfarande det s k svenska folket som om det s k svenska folket mestadels består av svensktalande majoritetssvenskar som klassmässigt befinner sig någonstans mellan den övre arbetarklassen och den övre medelklassen (d v s de äger sitt boende i en eller annan form, de bor stort eller t o m mycket stort, de har fasta heltidstjänster, de har tillgång till fritidshus, bil och dator, de äger aktier och fonder, de uppvisar en gott hälsotillstånd och en god tandhälsa o s v):
 
Det talades om att ”alla” skulle avstå från sina påsklovsresor och skidsemestrar (som om alla firar påsk och som om alla åker skidor) och det förutsattes nästan att flertalet kunde jobba hemifrån, att flertalet bodde rymligt och stort och att de allra flesta hade en fast anställning (OBS: det har då i och för sig de allra allra flesta av majoritetsinvånarna och det var ju egentligen bara dem Löfven och Tegnell och även kungen vände sig till och talade till i början av pandemin).
 
När det sedan visade sig att invånarna med utländsk och utomeuropeisk bakgrund dog av viruset i långt högre grad än majoritetsinvånarna (OBS: proportionellt sett – naturligtvis dör också majoritetsinvånare!) tvingades Folkhälsomyndigheten som den första statliga myndigheten någonsin och regeringen Löfven som den första svenska regeringen någonsin att särredovisa ursprungslandskategorier med fokus på utomeuropéerna (vilka just i den svenska huvudstadsregionen f ö uppgår till åtminstone 25% av totalbefolkningen där) och därmed till slut och äntligen erkänna existensen av det nya supermångfald-Sverige och nu har då även flerspråkiga annonser dykt upp i hela Stockholms län.
 
Nu väntar jag bara på att Arbetsförmedlingen snart släpper särredovisade siffror rörande vilka som egentligen har ”fått sparken” under pandemin – snart är de då tyvärr osannolika 100 000 nu när vi i rekordfart går in i en depression av episka (mellankrigstids)mått och sannolikt är då flertalet av dem tyvärr utomeuropéer.
 
Det har tagit åratal för majoritetsinvånarna och majoritetssamhället liksom för det majoritetssvenskdominerade SACO-skiktet (d v s de översta 10-15 procenten med högst utbildning och med högst löner, som i praktiken styr landet oavsett bransch och sfär och vilka till övervägande delen utgörs av majoritetssvenskar) och för den majoritetssvenskdominerade politikerklassen (d v s de folkvalda och de med förtroendeuppdrag, vilka till allra största delen fortfarande består av majoritetssvenskar) att få ”polletten att trilla ned”, d v s att Sverige idag är det land efter USA i hela västvärlden som uppvisar den mest utpräglade demografiska (super)mångfalden sett till befolkningssammansättningen, men nu under den pågående pandemin har då detta äntligen skett för ”sent ska syndaren vakna”, som det heter.