Avsaknaden av kartläggande och uppföljande (jämlikhets)data gör regeringens nationella plan mot rasism tandlös

Inte förvånande att konstatera att Forums för levande historia rapport ”Slutredovisning 2020 av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism”, som redovisar den sittande rödgröna regeringens stora satsning på och arbete med att motarbeta rasism, nämner den hårda kritik som Sverige regelbundet får ta emot från bl a Europarådet, FN och European Network Against Racism p g a att landet saknar både kartläggande och uppföljande siffror rörande vilka grupper i det svenska samhället som egentligen diskrimineras mot bakgrund av att de allra flesta av de diskrimineringsgrunder som gäller i Sverige inte går att koppla till någon statistik (annat än vad gäller diskrimineringsgrunderna kön och ålder).
JÄM 2.jpg
Världens mest ambitiösa nationella plan mot rasism, som världens både första och enda antirasistiska och feministiska regering då står bakom, blir därmed inget annat än en s k tandlös tiger när inga (jämlikhets)data överhuvudtaget går att presentera som visar vilka grupper i Sverige som diskrimineras och än mindre om de insatser som görs överhuvudtaget har någon slags effekt eller ej för de utsatta grupperna (annat än vad gäller diskrimineringsgrunderna kön och ålder).
JÄM 1.jpg