Getinge tillverkar just nu respiratorer som aldrig förr till både Sverige och världen i övrigt för att rädda så många liv som möjligt men få känner antagligen till att företaget byggdes upp av en högerextremist

Under världens och den moderna historiens värsta börsfall sedan mellankrigstiden när tusentals miljarder kr nu har ”gått upp i rök” talar ”alla” (eller i varje fall de som kan börsen) om Getinge som är en av de svenska aktier som det köps och säljs mest av just nu och som fr a är en aktie som har skjutit i höjden rejält medan flertalet andra aktier ju har sjunkit som (granit)stenar och vilket fr a beror på att Getinge just nu (mass)producerar respiratorer som aldrig förr till både den svenska och utländska marknaden, d v s Getinge är ett av de få företag i Sverige och i världen i övrigt som för närvarande tjänar ”storkovan” under rådande pandemi och naturligtvis helt och hållet med rätta då respiratorer självklart behövs som aldrig förr just nu och ju fler dess bättre så heja Getinge!
92278810_10157344570310847_3877532720057810944_n.jpg
Själv kan jag dock inte låta bli att associera till den som byggde upp Getinge och gjorde Getinge till vad det är idag, och vars ande eller kanske snarare skugga därför fortfarande svävar över företaget inklusive alla dess respiratorer som just nu förhoppningsvis räddar så många liv som möjligt.
 
Getinges gamle disponent Carl Steen var då en av den svenska s k nationella rörelsens huvudfinansiärer under många, långa decennier och f ö troligen också en av dem som bistod Ingvar Kamprad med ekonomiska medel så att denne kunde grunda IKEA 1943. Steen var också liksom Kamprad känd för att föra en s k korporativ personalpolitik gentemot sina ”jobbare” och sina anställda.
 
Carl Steen var då ägare och direktör för Getinge mellan 1935-57, idag mer känt som Getingegruppen eller Getingekoncernen, som då tillhör ett av landets största företag med uppemot 12-13 000 anställda om inte fler än så beroende på hur en räknar.
 
Steen finansierade framför allt Per Engdahls Nysvenska rörelsen när organisationen nystartade som Svensk opposition 1941 efter brytningen med Sveriges nationella förbund. Svensk opposition samlade under krigsåren uppemot 8000 medlemmar och fungerade till en början som en paraplyorganisation för alla dem som mer identifierade sig med den svenska fascism som Engdahl formulerade snarare än med den tyska nationalsocialismen.
 
Som en av landets ledande högerradikala industrimän kom Steen också att finansiera bl a det nazistiska s k lindholmspartiet, Riksföreningen Sverige-Tyskland, Hjälpkommittén för Tysklands barn, Dagsposten och Svensk-Finlands vänner för att bara nämna några av de organisationer denne superrike superentreprenör satsade sina pengar på, och tillsammans med ett antal andra prominenta s k överklassnazister försökte han även (förgäves dock) att få till stånd en sammanslagning av samtliga större svenska extremhögerorganisationer (den svenska extremhögerns ständiga förbannelse är då att den om och om igen splittras och ”går sönder” inifrån med jämna mellanrum, vilket ju bl a har drabbat SD vid ett flertal tillfällen).