Nu har väl i stort sett samtliga av västvärldens politiska rörelser fått vad de har önskat

Nu har väl i stort sett samtliga av västvärldens större politiska rörelser, ideologier, ledare och partier fått vad de har önskat i åratal och på en och samma gång dessutom även om det antagligen är temporärt:
 
Högern, de konservativa och högerpopulisterna har nu äntligen fått sina stängda och bevakade gränser, sin militarisering och sekuritisering och sina undantagstillstånd och dessutom på den mest maxade nivå som de parlamentariska demokratierna i Väst överhuvudtaget kan härbärgera, miljörörelsen har fått sin massiva och kraftiga inbromsning och minskning av växthusgasutsläpp och en fullkomligt blixtsnabb omställning till ett åtminstone just nu mer hållbart ekonomiskt och ekologiskt samhälle och vänstern har fått se den gamle Keynes teorier blomma ut som aldrig förr när det offentliga och ”det starka samhället” återtar position efter position från en fallerande och döende nyliberalism och t o m i de mest kapitalistiska staterna på jorden medan djurrättsaktivisterna har fått flera asiatiska länder att börja anpassa sig till västerländsk standard och de enda som väl bara ser mörkt på det som händer just nu skulle i så fall vara antirasisterna och feministerna nu när minoritetsinvånarna drabbas och dör i långt högre grad än majoritetsinvånarna av både viruset, hatbrotten, arbetslösheten och fattigdomen medan de auktoritära ”alfahanemännen” nu flyttar fram positionerna i politiken och antalet fall av våld i nära relationer skjuter i höjden.