SD:arna är mest missnöjda och känner sig mest otrygga under den rådande pandemin

Ungdomarna och SD:arna är mest missnöjda och känner sig mest otrygga med regeringen Löfvens och Tegnells linje under den pågående pandemin medan riskgruppen den mycket stora s k ”boomer”-generationen känner sig mest nöjd och trygg:
90708614_10157296362275847_2195034450704728064_n.jpg
 
Sedan i förrgår (d v s när även Storbritannien och Nederländerna gav efter och följde övriga västvärldens ”hardliner”-linje) är vi i Sverige (och som så ofta både förr och nu) både ensamma och exceptionella i ett både nordiskt, europeiskt och västvärldssammanhang (Norge har då t ex t o m infört ett s k ”hytteförbud”) som ännu ej har infört något utegångsförbud eller undantagstillstånd, någon karantänisering eller isolering av stadsdelar, städer eller hela landskap och regioner eller något förbud mot folksamlingar och grupper av människor på allmän plats och just nu lever f ö 2,6 miljarder eller över 33% av hela mänskligheten med denna typ av drakoniska bestämmelser och detta antal och denna proportion växer hela tiden för varje dag som går.
 
Sifo har nu frågat det s k svenska folket om de svenska åtgärderna, som i övriga Norden, Europa och Väst allmänt verkar betraktas som ”mjäkiga” och ”töntiga” och på sina håll nog som ”suicidala”, är väl avvägda och över 50% instämmer att de är det vilket innebär att Löfvens regering och Tegnells linje åtnjuter åtminstone halva allmänhetens förtroende.
 
Dock finns stora skillnader mellan olika åldrar och partisympatier:
 
20% av alla mellan 18-29 år tycker att det tas för lite hänsyn till folkhälsan att jämföra med att endast 9% tycker så bland alla mellan 65-79 år vilket kan tolkas som att de som tillhör riskgruppen och som fortfarande läser tidningar och får sina nyheter via radio och tv känner sig mest trygga medan de unga, som i stort sett har slutat att läsa tidningar och titta på tv och lyssna på radio och som får sina nyheter via internet och sociala medier, känner sig mest otrygga.
 
28% av Sverigedemokraternas väljare anser vidare att det tas för lite hänsyn till folkhälsan medan 37% av Moderaternas väljare anser att det tas för lite hänsyn till ekonomin. Bland dem som röstar på Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet anser slutligen 70% att de svenska åtgärderna är väl avvägda.
 
Sifo:s undersökning stämmer ganska väl överens med hur jag själv uppfattar och upplever reaktionerna bland det s k svenska folket: Ungdomar och unga vuxna verkar överlag känna mer panik och är mer arga på Sverige och på Löfven och Tegnell än äldre, och det gäller både de med svensk och utländsk bakgrund, medan SD-lägret som alltid framstår som allra mest missnöjda med och arga på ”eliten”. Att även många unga med utländsk bakgrund känner sig otrygga kan antagligen förklaras och förstås med att många av dem kan ha ärvt en misstro mot myndigheter från sina invandrade föräldrar och från sina ursprungsländer.

En kommentar

  1. Pingback: SD:arna är mest missnöjda och känner sig mest otrygga under den rådande pandemin — Tobias Hübinette | Skogsnytt