Spåren av det antirasistiska Sverige fortsätter att ”förskräcka”: Redan 1961 bjöds hela 73 utomeuropeiska studenter till Sverige för att bli undervisade i ”racism”

Spåren av det antirasistiska Sverige fortsätter att ”förskräcka”:
XXX.jpg
 
 
 
Inte nog med att Sverige var det första västlandet och det tionde landet på jorden att underteckna FN:s rasdiskrimineringskonvention, det första och länge enda västlandet som stöttade FLN:s uppror i Algeriet mot Franska imperiet, det mest högljudda västlandet som kritiserade apartheidregimen i södra Afrika och stöttade ANC, det mest högljudda västlandet som kritiserade Amerikanska imperiets krig i Indokina och stöttade FNL, det viktigaste västlandet som kritiserade Israels bosättarpolitik och stöttade PLO, det viktigaste västlandet som kritiserade USA:s segregationspolitik och stöttade den svarta medborgarrättsrörelsen och det första västlandet som erkända Kinas självständighet liksom att Sverige (och Gustaf VI Adolf) 1966 tog emot 53 svarta amerikanska barn och ungdomar från ”ghettona” i Chicago:
 
Hittade idag att Sverige redan 1961 tog emot hela 73 studenter från bl a Liberia, Uganda, Kamerun, Sydafrika, Nigeria, dåvarande Rhodesia (d v s dagens Zimbabwe), Mexiko, Brasilien, Indien, Kina, Sydkorea och Japan vilka skulle studera ”racism och nationalism” (på 1960-talet var det knappt någon i Sverige som använde termen rasism och därför hade dagens stavning ännu inte satt sig i svenska språket och bland de svensktalande) i Lund och bakgrunden till att Sverige (och Lunds universitet) ansåg sig kunna lära ut vad rasism var till 73 utomeuropéer i början av 1960-talet handlade om att flera svenskar hade deltagit i FN-organet UNESCOs arbete med att försöka formulera ett nytt sätt att se på ras efter Förintelsen och under avkoloniseringen och som resulterade i sammanlagt fyra uttalanden om ras vilka offentliggjordes 1950-67.
 
Det är (åtminstone för mig) omöjligt att tänka sig något annat västland än just Sverige som redan 1961 var beredd att på egen bekostnad bjuda in 73 unga vuxna utomeuropéer till sitt land för att studera rasism.