Nu verkar både Första och Andra världskrigen vara tillbaka liksom inte minst mellankrigstiden

Nu är både Första och Andra världskrigen ”tillbaka” liksom (inte minst) mellankrigstiden och det var då vare sig de s k ”vänsterliberalerna”, ”kulturmarxisterna”, ”islamiseringen” eller (den utomeuropeiska) ”massinvandringen” som knäckte den svenska samhällsmodellen utan ett virus som inte ens går att se med blotta ögat:
 
Under vissa dygn dödades/dog det kring 6000 människor runtom i Europa under Första världskriget och i/för vissa länder kunde det handla om mellan 5-1000 döda per dygn såsom i samband med vissa extremt blodiga slag: Igår avled närmare 500 personer bara i Italien och sannolikt kommer dödssiffrorna per dygn att stiga rejält i fr a det tättbefolkade Sydeuropa under de kommande dygnen och inte minst då flertalet länder i Sydeuropa (liksom än mer i Central- och Östeuropa) numera är s k ”extremely aged societies” där snart uppemot 1/3 av fr a de infödda majoritetsinvånarna är över 65 år gamla p g a kraftigt fallande fruktsamhetstal bland i huvudsak den infödda majoritetsbefolkningen åtminstone ända sedan Kalla krigets slut.
 
Under vissa år under Andra världskriget ställdes flertalet internationella, allvästerländska och paneuropeiska evenemang, festivaler, utställningar, toppmöten och tävlingar in på obestämd tid: Igår ställdes Eurovision Song Contest i Nederländerna in och sannolikt kommer Sommar-OS i Japan snart att ställas in.
 
Den svenska samhällsmodellen och samhällsbygget har på gott och ont sedan 1930-talet byggt på kollektivavtal vilket antagligen förklarar varför de extrema klasskonflikter och den klasskrigsliknande situation som rådde i Sverige efter Första världskriget aldrig resulterade i vare sig politiskt våld och politiska mord i massiv skala, revolutioner eller statskupper såsom var fallet med flertalet europeiska länder som antingen togs över av höger- eller vänsterradikaler: Igår ställdes årets avtalsrörelse antagligen in på obestämd tid, som i förlängningen berör miljoner och åter miljoner svenskars löner och arbetsvillkor.
Och när nu t o m Huset Windsors årliga ”royal garden party” på Buckingham Palace i London igår ställdes in har sannerligen ett historiskt skifte ägt rum, d v s när något sådant ställs in i västvärldens kanske mest traditionstyngda, klassmedvetna och hierarkisk-konservativa land så går det utan problem att säga att en förändring verkligen har ägt rum.