Röster från den icke-vita Sverige under 1960-talets andra hälft

Har idag hunnit gå igenom ett 80-tal i tryckt skrift bevarade vittnesmål från icke-vita och fr a svarta invandrare som bodde och befann sig i Sverige under 1960-talets andra hälft och vilka i intervjuer och reportage eller i form av egna texter publicerade i svenska tidningar och tidskrifter beskrev hur de upplevde Sverige och svenskarna i relation till frågor om ras och det går inte att säga något annat än att mycket som sades då nog gäller än idag och mycket som sades då också kan sägas ha varit profetiskt.
 
På 1960-talet fanns det bara kring 10 000 utomeuropeiska invandrare i Sverige motsvarande cirka 0,1% av den dåtida folkmängden att jämföra med dagens andel som numera uppgår till mellan 15-20%.
90236176_10157263866900847_6898311823540355072_n.jpg89926636_10157263866175847_8130533057384939520_n.jpg
90151509_10157263866205847_7455497393979523072_n.jpg89782261_10157263866325847_1102652309726298112_n.jpg
89964190_10157263866360847_3268680526998798336_n.jpg
89771123_10157263866520847_8149233186077933568_n.jpg
89848541_10157263866695847_9029886435934601216_n.jpg89929695_10157263866820847_6918418635627167744_n.jpg
90283159_10157263866655847_1965531640587354112_n.jpg