Städare är det vanligaste yrket för utrikes födda oavsett kön och utomeuropéerna är kraftigt överrepresenterade inom arbetarklassen

SCB har idag publicerat nya siffror om den alltmer (ras)segmenterade svenska arbetsmarknaden som bl a visar att det vanligaste yrket för utrikes födda oavsett kön numera är städare (mätt i absoluta tal) liksom att invånarna som har bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika är kraftigt överrepresenterade inom arbetarklassen (arbetaryrken) och kraftigt underrepresenterade inom medelklassen (tjänstemannayrken).
 
Proportionellt sett är det vanligaste yrket för utrikes födda män pizzabagare – hela 79% av landets samtliga pizzabagare är numera invandrade och de resterande 21 procenten är till övervägande delen s k ”andrageneration:are”. Andra yrken som utrikes födda män är kraftigt överrepresenterade inom är bl a skräddare, skönhets- och kroppsterapeuter, städare och övrig hemservicepersonal.
 
Proportionellt sett är det vanligaste yrket för utrikes födda kvinnor övrig hemservicepersonal (d v s ”RUT:arna”, d v s hemhjälps- och hushållsarbetarna) – hela 67% av landets övrig hemservicepersonal utgörs av invandrade och de resterande 33 procenten är till övervägande delen s k ”andrageneration:are”. Andra yrken som utrikes födda kvinnor är kraftigt överrepresenterade inom är bl a städare, maskinoperatörer (blekning/färgning/tvättning samt inom kött/fiskindustrin) och doktorander.
 
Mycket höga andelar utrikes födda (mellan 42-51%) hittas bl a även bland landets buss- och spårvagnsförare, taxichaufförer och restaurang- och köksbiträden samt doktorander – 52% av Sveriges samtliga doktorander är numera utrikes födda.
 
De yrken som uppvisar den lägsta andelen utrikes födda oavsett kön är uniformsyrkena officerare (2%), brandmän (3%), soldater (4%) och poliser (4%) liksom bl a fiskare (3%), flygledare (3%) och domare (4%).
MÄN.jpg
 
 
andel män inom arbetaryrkena totalt: 53%
andel män med bakgrund i Afrika inom arbetaryrkena: 79%
andel män med bakgrund i Asien inom arbetaryrkena: 68%
andel män med bakgrund i Sydamerika inom arbetaryrkena: 63%
 
andel män inom tjänstemannayrken totalt: 47%
andel män med bakgrund i Afrika inom tjänstemannayrken: 21%
andel män med bakgrund i Asien inom tjänstemannayrken: 32%
andel män med bakgrund i Sydamerika tjänstemannayrken: 37%
 
andel kvinnor inom arbetaryrkena totalt: 44%
andel kvinnor med bakgrund i Afrika inom arbetaryrkena: 81%
andel kvinnor med bakgrund i Asien inom arbetaryrkena: 63%
andel kvinnor med bakgrund i Sydamerika inom arbetaryrkena: 58%
 
andel kvinnor inom tjänstemannayrken totalt: 56%
andel kvinnor med bakgrund i Afrika inom tjänstemannayrken: 19%
andel kvinnor med bakgrund i Asien inom tjänstemannayrken: 37%
andel kvinnor med bakgrund i Sydamerika tjänstemannayrken: 42%
 

En kommentar

  1. Pingback: Städare är det vanligaste yrket för utrikes födda oavsett kön och utomeuropéerna är kraftigt överrepresenterade inom arbetarklassen — Tobias Hübinette | Skogsnytt