När Selma Lagerlöfs böcker lästes av Tredje rikets soldater

I det tyskdominerade Europa under krigsåren var det som bekant svenska skådespelare som gällde liksom svenska sångare och både av det hög- och populärkulturella slaget: Filmer med fr a svenskor i huvudrollen toppade några av de mest sedda filmerna på kontinenten medan svenskar uppträdde på de förnämsta operahusen i bl a Wien och Bayreuth och ”Värmlands stora dotter” Zarah Leander var under några år kontinental-Europas största och mest populära popkulturella artist och ikon.

 

87813963_10157212720550847_4599333683894157312_o.jpg

Mindre känt är nog att det också i hög grad var svenska författare som gällde (bredvid flera nordiska författare), utöver de tysktalande folkens egna författare vill säga, och en av dem som verkligen gällde var då ännu en av Värmlands stora döttrar – nämligen Selma Lagerlöf som var så stor att armén (d v s Wehrmacht) tryckte flera av hennes böcker i massupplagor som sedan distribuerades till soldaterna och officerarna vid fronterna och i de ockuperade länderna.

En kommentar

  1. Pingback: När Selma Lagerlöfs böcker lästes av Tredje rikets soldater — Tobias Hübinette | Skogsnytt