Om Örebro Kex högerextrema historia

Inte förrän idag insåg jag att Göteborgs Kex, d v s Nordens största kex- och kaktillverkare, är detsamma som legendariska Örebro Kex eller AB Örebro Kexfabrik då de båda företagen gick ihop på 1970-talet efter att Göteborgs Kex hade köpt Örebroföretaget.
Namnlöst.jpg
 
Örebro Kex eller AB Örebro Kexfabrik var då möjligen den allra flitigaste annonsören i den svenska extremhögerns olika tidningar och tidskrifter åtminstone från tidigt 1930-tal, under krigsåren och fram tills 1950-talet. Allt detta berodde då Paulus Källander som var kexfabrikens ägare och VD under fem decennier fram tills 1956 då han steg åt sidan när hans söner tog över företaget.
 
Den gamle ”kexpatriarken” Paulus Källander var då bl a medlem i pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland och Hjälpkommittén för Tysklands barn medan flera av sönerna likaså var högerextremt engagerade: Lars Källander var exempelvis medlem i det nazistiska s k Lindholmspartiet medan Sven Källander var medlem i fascistiska Svensk opposition.