Nya uppgifter om drottningens far Walther Sommerlath

För rätt så många år sedan vid det här laget var jag sannolikt den första svensken, och kanske den första personen överhuvudtaget sedan krigsslutet, att ”plocka ut” vår drottnings fars partibok liksom även vår konungs morfars och morbröders partiböcker från tyska arkiv och partiet ifråga är då så klart A.H.:s gamla NSDAP. Sedan tog andra vid och fr a Mats Deland och Arbetaren och därefter TV4:s Kalla Fakta och resten är historia som det heter men nu framkommer nya uppgifter om Walther Sommerlath som snart kommer att presenteras i en rapport:
 
 
”Den 18 juli 2002 avslöjades drottningens far som nazist.
 
Reportaget, i tidningen Arbetaren, visade att han varit medlem i det tyska nazistpartiet.
 
2010 följde ett reportage i TV4:s Kalla Fakta där Walther Sommerlath anklagades för ”arisering” och utnyttjandet av en judisk affärsman.
 
Drottning Silvia reagerade med ”chock” och har under de senaste åren varit starkt personligt engagerad i en egen utredning av faderns historia, där man tonat ned pappans nazistroll.
 
Expressen kan nu avslöja nya uppgifter om Walther Sommerlaths roll under andra världskriget.
 
Nya handlingar kopplar samman Sommerlath med den tyska motståndsrörelsen, som ville störta Adolf Hitler, och en tågsmuggling av personer ur denna grupp mitt under kriget.
 
Handlingarna uppges också visa att fadern inte var så starkt kopplad till nazistpartiet som tidigare uppgetts.
Bakom de nya uppgifterna står IT-konsulten Tomas Sielski i Malmö och ett forskningsteam bestående av bland andra historikern Sven Rosborn.
 
Sielski har genom oväntade fynd i sina polska släktarkiv fått en unik inblick i Walther Sommerlaths historia.
 
Det handlar om originaldokument från andra världskriget, som i slutet av 1960-talet hittades i ett dolt vindsutrymme i Sielskis barndomshem i polska Koszalin.”