Nysvenska rörelsens ungdomsledare på 1950-talet slutade som chef för arméstabens FN-avdelning på 1980- och 90-talen

Ingen dålig karriär precis för en f d fascist:
 
Carl-Jacob Ask var på 1950-talet fascistiska Nysvenska rörelsens riksungdomsledare, d v s han ledde Nysvensk ungdom som på den tiden hade avdelningar lite varstans runtom i landet, och efter studier i bl a historia och statskunskap vid Lunds universitet blev han sedermera officer och verkade bl a som chef för arméstabens organisationsavdelning, chef för den svenska FN-bataljonen på Cypern och regementschef för Norra Smålands regemente i Eksjö innan han krönte sin karriär genom att bli Deputy Chief of Staff vid FN:s Truce Supervision Organisation i Jerusalem och slutligen chef för arméstabens FN-avdelning på 1980- och 90-talen.
87262991_10157198215015847_7047609808781836288_n.jpg
 
Åtminstone 800 svenska officerare har sedan 1920-talet någon gång i livet varit medlem i en högerextrem organisation och ett flertal av dem har då slutat som bl a regementschefer liksom som höga chefer inom försvaret och minst en f d högerextremist ska t o m ha slutat som svensk ÖB.
 
År 2009 skrev exempelvis en tysk SS-veteran, som då var bosatt i den italiensktalande delen av Schweiz, i en tyskspråkig högerextrem tidning att ”ein Oberstleutnant, der gegen die Bolschewisten kämpfte wurde sogar Generalstabschef des schwedischen Heeres” och uppgiften att en svensk efterkrigstida ÖB ska haft högerextrem bakgrund dyker också upp i ett brev som jag en gång kom över, som en svensk s k ”överklassnazist” hade skrivit, och där denne skröt om att ”en av de våra t o m slutade som ÖB” och det är troligt att det handlade om Nils Swedlund.

En kommentar

  1. Pingback: Nysvenska rörelsens ungdomsledare på 1950-talet slutade som chef för arméstabens FN-avdelning på 1980- och 90-talen — Tobias Hübinette | Skogsnytt