Första svenska efterkrigstida artikeln om ”invandringskritik”

Den allra första artikeln (mig veterligen i alla fall) under efterkrigstiden som tog upp hur de på den tiden ännu relativt nyanlända krigsflyktingarna betraktades och behandlades hittades i Expressen i oktober 1949 och lät då så här (innan dess hade svenskarnas så kallade rasfördomar nästan enbart kopplats till de inhemska minoriteterna) – d v s det fanns tydligen redan då en synbarligen utbredd föreställning om att en slags överhet eller elit tar in alla invandrare som privilegieras och ”belönas” medan de infödda svenskarna förfördelas och missgynnas.

 

86293758_2549079648548754_168674657182941184_n.jpg