Erin go bragh!

Inget annat folk på jorden har dödat så många engelsmän som (de keltisk-katolska) irländarna genom antikolonial och antiimperialistisk s k asymmetrisk och irreguljär krigföring (d v s i form av det som engelsmännen och Väst kallar terrorism) sedan Påskupproret 1916, som utgjorde startskottet för Brittiska imperiets undergång även om det skulle komma att ta åtskilliga decennier innan imperiet slutgiltigt gick under, och den stora ironin är då att även om världshistoriens en gång största (kolonial)imperium inte finns längre så har britterna behållit sin allra första bosättarkoloni Nordirland fram tills idag där protestantiska bosättare och deras ättlingar fram tills alldeles nyligen utgjorde majoritetsbefolkningen.
Namnlöst.jpg
 
Den s k irländska frågan har då alltid varit engelsmännens nemesis och sammantaget har sju olika IRA (Irish Republican Army eller Óglaigh Na hÉireann) beroende på hur en räknar lyckats döda 1000-tals engelsmän sedan 1916 och det är högst symboliskt att konstatera, även om rösträkningen ännu inte är helt färdig, att medan de katolska partierna nu för första gången någonsin är i majoritet i engelsmännens allra första bosättarkoloni Nordirland sedan valet i december förra året så är det IRA-parti (d v s Michael Collins Fine Gael) som en gång drev ut engelsmännen med våld från södra Irland 1921 och det IRA-parti (d v s Éamon de Valeras Fianna Fáil) som en gång startade ett inbördeskrig mot det förstnämnda IRA 1922 nu till synes besegrat av det IRA-parti (d v s Gerry Adams Sinn Féin, d v s nordirländska s k Provisional IRA eller ”Provos”) som bombade sönder både Nordirland och försvarliga delar av England under flera decennier på raken (1969-98) i ett försök att driva ut engelsmännen med våld från norra Irland.

En kommentar

  1. Pingback: Erin go bragh! — Tobias Hübinette | Skogsnytt