Hur ansåg svenskar att en svensk såg ut 1984?

Lite rörande ändå att ta del av detta avsnitt i (den första svenska) Diskrimineringsutredningens delrapport från 1984 som bl a byggde på en omfattande enkätundersökning bland och uppföljande intervjuer med majoritetssvenskar som fick svara på en mängd frågor om hur de förhöll sig till olika invandrar- och minoritetsgrupper liksom till svenskhet och bl a till utseendeaspekten av svenskheten mot bakgrund av att utredningen bl a fann att majoritetssvenskar i gemen anser att de ”känner igen en annan svensk” dels på språket (vilket sannolikt innebär att kunna tala s k flytande och felfri svenska) och dels på utseendet (vilket sannolikt innebär att kunna passera som ”skandinaviskt vit”).

 

XXX.jpg

En kommentar

  1. Pingback: Hur ansåg svenskar att en svensk såg ut 1984? — Tobias Hübinette | Skogsnytt