Några tankar kring 1960-talets svenska rasdiskussioner

Dagens genomgång av 1960-talets svenska diskussion och rapportering om ras och rasism visar med all önskvärd tydlighet att det just var under 60-talet som den stora vändningen i rasfrågorna skedde just i Sverige och när omsvängningen väl ägde rum så gick det mycket snabbt och symptomatiskt och symboliskt nog så var det just under 1968 som denna omsvängning verkar ha eskalerat och ”fullbordats”:
84720145_10157145033810847_7216169876237320192_n.jpg
84507780_10157145033495847_3644541481668050944_n.jpg84712949_10157145033455847_5163793026262237184_n.jpg
84719799_10157145033360847_17534556173238272_n.jpg
 
Ännu så sent som under 1960-talets första hälft kunde myndighetsföreträdare och representanter för de svenska eliterna fortfarande uttrycka tämligen tydliga ståndpunkter som emanerade från ett gammalt rastänkande men ju mer 1968 närmade sig fylldes radio- och tv-tablåerna av program som tematiserade rasfrågorna, radikala och progressiva lärare krävde att rasfrågorna skulle tas in och tas upp i undervisningen i skolan, både ledar-, debatt- och insändarsidorna återkom gång på gång till problematiken med s k ”rashat” bland svenska folket, amerikanska filmer och tv-serier fördömdes för sina ”rasfördomar” och stora reportage publicerades om utlandssvenskar och inte minst om svenskamerikaner som sades vara starkt präglade av ett rastänkande.
84086804_10157145032615847_1451107228403630080_n.jpg
84183485_10157145032580847_6319319548793192448_n.jpg
 
84398864_10157145033175847_7246585009266491392_n.jpg84984098_10157145032945847_8159693295459500032_n.jpg
Under 1960-talets andra hälft blev åtminstone den medierade svenska offentligheten i det närmaste flagellantiskt inställd till frågor som rör ras och rasism i den meningen att svenska folkets ”rasfördomar” sades komma till uttryck i alla möjliga och omöjliga sammanhang och det gick nästan inflation i själva rasbegreppet – motsättningar mellan yngre och äldre kunde benämnas som en ”rasfråga”, liksom kvinnofrågan och frågor som rörde andra minoriteter såsom funktionsnedsatta. Den känsla som åtminstone jag får är att åtminstone de som hade makten över språket under 1960-talet och som skrev och uttalade sig i dåtidens media nästan önskade att Sverige skulle vara som USA, d v s det känns nästan som att åtminstone vissa inom dåtidens svenska tyckande och tänkande klass faktiskt ville ha sina egna svenska s k ”raskonflikter” och ”rasmotsättningar”.
84469608_10157145032795847_8722874687488524288_n.jpg
84697459_10157145032625847_6084222024081735680_n.jpg
84730848_10157145033355847_6216087304004435968_n.jpg