Många ”aha-upplevelser” i samband med dagens genomgång av 1950-talets svenska rasdebatter och rasfrågor

Många s k ”aha-upplevelser” när en går igenom just 1950-talets svenska rasdebatter och rasfrågor vilket jag då har gjort under denna eftermiddag för under 1950-talet kan nog fr a de infödda majoritetssvenskarna ha varit ett av åtminstone västvärldens allra mest s k rasmedvetna och s k rasstolta s k folkslag medan Sverige samtidigt var ett av västvärldens mest rasligt homogena länder under samma årtionde:
 
Så sent som 1954 antecknade åtminstone vissa nitiska tjänstepersoner inom Svenska kyrkan, som på den tiden hade hand om det svenska folkbokföringsregistret, en persons rastillhörighet vilket var en rutin som hade införts mer systematiskt någon gång på 1880-talet och först samma år började samer erbjudas och erhålla mödrahjälp och barnbidrag medan den svenska s k z-frågan uttryckligen omtalades som en svensk rasfråga och både samer, romer, araber, turkar, svarta amerikaner, kineser, japaner och brasilianare hade uppenbara svårigheter att både hyra hotellrum och hitta bostäder i dåtidens Sverige.
 
Samtidigt pågick diskussioner kring att Sverige snart skulle komma att få en mer omfattande utomeuropeisk invandring och det fanns starka farhågor om att de s k ”rasmotsättningarna” och de s k ”raskonflikterna” skulle komma att explodera om så skedde p g a svenskarnas utbredda och ingrodda s k ”rasfördomar”.
84662216_10157142113785847_8613509195041341440_n.jpg
84182055_10157142113775847_2222241492271890432_n.jpg84903860_10157142113915847_5820536376709349376_n.jpg
84291678_10157142113935847_2947646792663040000_n.jpg
84831860_10157142114525847_5961143577231753216_n.jpg

En kommentar

  1. Pingback: Många ”aha-upplevelser” i samband med dagens genomgång av 1950-talets svenska rasdebatter och rasfrågor — Tobias Hübinette | Skogsnytt