När blev afrosvenskars kritik av det svenska n-ordet egentligen hörsammad och erkänd av majoritetssamhället?

Redan framemot 1960-talets slut och fr a på 1970-talet började enstaka fr a svarta amerikaner och senare också enstaka subsahariska afrikaner reagera på och kritisera att svenskar använde sig av det svenska n-ordet på ett på den tiden tämligen oproblematiskt sätt. Det svenska n-ordet förekom då i alla upptänkliga ”normala” ”mainstream”-sammanhang ända fram tills åtminstone 1980-talet såsom i sånger, filmer, dikter, pjäser och romaner, på löpsedlar och i nyhetssändningar och i debattartiklar och ledarstick.
 
Fr o m 1970-talet går den kvantitativa förekomsten av det svenska n-ordet sakta men säkert ned i tryckta tidningar och tidskrifter för att gå upp igen fr o m 1980-talets slut innan användningen av ordet ebbar ut fr o m 1990-talets mitt och fram till dess att 2010-talets rasstereotypdebatter ”exploderade” mellan 2013-17 då n-ordet återigen förekom relativt rikligt i tidningar och tidskrifter.
84316459_10157127183715847_4003868135097630720_o.jpg
 
Även i riksdagen kunde det svenska n-ordet förekomma i motioner och debatter ända fram tills 1970-talet men 1984 publicerades den dåvarande statliga Diskrimineringsutredningens slutbetänkande som då bl a innehöll följande rätt så bestämda rader, som indirekt kan förstås som att detta antagligen var första gången som afrosvenskars kritik av det svenska n-ordet erkändes på officiellt håll och från majoritetssamhällets sida.