Reflektioner kring den efterkrigstida svenska synen på ras och rasism

Har under de senaste dygnen ”rivstartat” med Peters och mitt nya forskningsprojekt som kort och gott och helt enkelt handlar om hur frågor om ras och rasism förekommer, förstås och förhandlas i ett svenskt sammanhang och efter att hittills ha hittat och hunnit gå igenom närmare 40 bokpublikationer och kring 800 tidnings- och tidskriftsartiklar publicerade mellan cirka 1945-85 som handlar om ras/rasism (radio- och tv-programmen och filmerna och dokumentärerna liksom sångerna, musikstyckena, konstverken och scenkonstföreställningarna som tematiserade ras/rasism mellan cirka 1945-85 avvaktar jag då med tills vidare) för att överhuvudtaget och till att börja med kunna erhålla någon slags generell överblick över den svenska efterkrigstida förekomsten och förståelsen av frågor om ras och rasism så tror jag mig nu bl a ha hittat den antagligen äldsta enkätundersökningen som explicit undersökte hur det s k svenska folket ser på olika (ras)minoriteter liksom den antagligen äldsta intervjun med en afrosvensk och det är även tydligt att samerna och romerna omtalades som ”våra rasproblem” och t o m som ”vår n-fråga” och ”vår i-fråga” på 1940-, 50-, 60- och 70-talen.
82083015_10157078887380847_5217795677299408896_o.jpg
81949273_10157078885720847_1897977302579412992_o.jpg
82196596_10157078884870847_6414321145889161216_o.jpg
 
82212814_10157078885945847_4499442489869991936_o.jpg
Vidare är det tydligt att svenska journalister tidigt försökte få det s k svenska folket att sluta att hysa s k rasfördomar, att svenska kulturarbetare tidigt kritiserade förekomsten av rasstereotyper i barn- och ungdomslitteraturen samt i populärkulturen och att svenska forskare tidigt oroade sig för att ”vanligt folk” uttryckte ”rashat” och ”rashets” och på 1940-, 50- och 60-talen hände det att svensk press rapporterade om att de ytterst få afrikaner, svarta amerikaner, araber, turkar, kineser, brasilianare, colombianer, thailändare och iranier som besökte och befann sig i Sverige vid denna tid inte fick ta in på vissa hotell eller besöka vissa restauranger liksom att de blev uttittade och utstirrade ”på gator och torg” och ibland även jagade ”på stan”.
82590244_10157078942865847_6133128193911029760_o.jpg
82223203_10157078887585847_3496303391276007424_o.jpg
82664017_10157078887860847_5617697041393123328_o.jpg
82259165_10157078943535847_5014266754919038976_o.jpg