Redan 1978 blev ”Tintin i Kongo” kritiserad för att vara rassterotyp

Att ”gå till läggen”, som Jan Myrdal brukar säga, är verkligen lärorikt och kanske särskilt när en som jag studerar Sveriges och svenskarnas synsätt på och attityder till ras och rasism under efterkrigstiden och i samtiden och inser att mycket som en trodde var nytt sannerligen inte är det utan har sagts och skrivits och tyckts och tänkts tidigare.
DEL 1.jpg
 
Den 24 september 2012 bröt en extremt affekterad för att inte säga aggressiv debatt ut på kultursidorna men också på debatt- och ledarsidorna och naturligtvis också i de sociala medierna som rörde den belgiske serietecknaren Hergés seriealbum ”Tintin au Congo” men redan den 27 september 1978, d v s nästan på dagen 34 år tidigare, aktualiserade Kerstin Stjärne samma fråga som Behrang Miri aktualiserade 34 år senare i samband med att Karin Janzons och Allan B. Janzons översättning av Hergés album gavs ut på svenska som ”Tintin i Kongo”.
DEL 2.jpg

En kommentar

  1. Pingback: Redan 1978 blev ”Tintin i Kongo” kritiserad för att vara rassterotyp — Tobias Hübinette | Skogsnytt