Om den iranske nazistledaren och SS-veteranen Davoud Monchi-Zadeh som slutade som Sveriges förste professor i iranska språk i Uppsala

Säkert har fler än jag vid det här laget noterat att den gamle syndikalisten Sharock Razavi nyligen deltog i NMR:s podd Radio Nordfront och tyvärr är detta då inte första gången som den svenska s k nationella rörelsen och svenska iranier har med varandra att göra.
82377550_10157056098150847_6090507146078715904_n.jpg
 
Sharock Razavi ”trampar” nämligen inte minst i Davoud Monchi-Zadehs fotspår – paniranist, ”ariosof” och grundare och ledare för det iranska nazistpartiet SUMKA samt Sveriges förste professor i iranska språk – som doktorerade vid Münchens universitet och som hade dess rektor Walther Wüst som lärare och handledare, d v s självaste SS-Ahnenerbes chef.
81724150_10157056118975847_6732345216251985920_o.jpg
 
Vid Münchens universitet verkade samtidigt den svenske indologen Stig Wikander som gästlektor, som liksom åtskilliga andra av dåtidens svenska asienforskare och asienexperter var högerradikalt lagd (d v s såsom t ex Sven Hedin, Gunnar Jarring, Rütger Essén, Erik Gren och Bernhard Karlgren m fl), och efter kriget hjälpte Wikander Monchi-Zadeh att komma till Uppsala och börja undervisa i farsi vid universitetet och till slut blev Monchi-Zadeh professor där i just iranska språk.
82360153_10157056119745847_172866253206061056_n.jpg
 
Under kriget och doktorandåren arbetade Monchi-Zadeh även vid den persiskspråkiga nazityska radion och var samtidigt anställd på den nazistiska dagstidningen Das Reich och efter disputationen 1943 tog han värvning i Waffen-SS och stred vid östfronten och ända tills Tredje rikets undergång: Liksom 1000-tals andra icke-tyskar (varav en del som bekant var svenskar) deltog han på tysk sida i ”Ragnarök”-slaget om Berlin på våren 1945 då han också sårades.
82112642_10157056118320847_7493733761238958080_n.jpg
 
Monchi-Zadeh var bosatt i Sverige och i Uppsala från och med 1963 och fram till sin bortgång 1989 och utöver sin forskargärning var han känd för att han kunde laga högklassig persisk mat samt för att han försökte se ut som A.H. utseendemässigt sett.