Reflektioner kring de första förekomsterna av termer som ”rasism” och ”antiras-”

Har ägnat de senaste dagarna åt att gå igenom hundratals om inte tusentals svenskspråkiga tidningsartiklar som explicit handlar om ras och rasism och tror mig nu bl a kunna ”påstå” och hävda följande:
 
Första gången termen ”rashygien” förekommer i en svenskspråkig dagstidning är 1901 och i relation till det på den tiden mycket utbredda alkoholmissbruket.
 
Första gången termen ”rasbiologi” förekommer i en svenskspråkig dagstidning är 1909 och i relation till ett föredrag som en läkare håller i Karlshamn som just handlar om rasbiologi.
 
Första gången termen ”rasism” förekommer i en svenskspråkig dagstidning är 1923 och i relation till att Mussolini försöker få kontroll över alla lokala fascistledare som ibland kallas ”ras”: Svenska Dagbladet förklarar i sin artikel att ”ras” kommer från det ”abessinska” uttrycket ”ras” som sägs betyda hövding eller pamp och att striden står mellan fascism (Mussolini) och ”rasism” (d v s att de lokala fascistledarna ”styr och ställer”).
 
Första gången termen ”rasdiskrimination” (som senare kommer att heta rasdiskriminering) förekommer i en svenskspråkig dagstidning är 1933 och i relation till att USA har uttalat sig om att vissa av landets idrottare kan komma att diskrimineras under sommar-OS i Berlin 1936.
80768731_10157050101785847_8386687264855425024_o.jpg
 
Första gången termen ”rasism” förekommer i en svenskspråkig dagstidning i den betydelse ordet har idag är 1935 och i relation till Romain Rolland som sägs bekämpa ”stupid rasism”. Andra gången termen ”rasism” förekommer i en svenskspråkig dagstidning i den betydelse ordet har idag är 1938 och i relation till att påven har uttalat sig mot ”överdriven rasism”. Det skulle dock ta många decennier innan termen ”rasism” och dess olika böjnings- och avledningsformer (”rasistisk/t”, ”rasist/er” o s v) slog igenom i nutidssvenskan då termer som ”rasfördomar”, ”rashets”, ”rashat” och ”rasförföljelse” dominerade den svenskspråkiga gemenskapen ända fram tills 1970-talet.
82323201_10157050103055847_5359736216059117568_o.jpg
 
Första gången termen ”antiras-” (d v s en ordsammansättning som börjar med antiras- såsom antirashat, antirasfördom, antirasism o s v) förekommer i en svenskspråkig dagstidning är 1948 och i relation till Jean-Paul Sartre som presenteras och framställs som en ”antirashatare”.
 
Första gången termen ”antirasism” förekommer i en svenskspråkig dagstidning är 1967 och i relation till att Zambia har kritiserat Ian Smiths Rhodesia. Det skulle dock ta många decennier innan termen ”antirasism” och dess olika böjnings- och avledningsformer (”antirasistisk/t”, ”antirasist/er” o s v) slog igenom i nutidssvenskan och detta skedde då egentligen först på 1980-talet vad gäller den svenskspråkiga gemenskapen.
 
Första gången som en förmodat svenskspråkig person kallade sig själv ”antirasist” skedde i Aftonbladet 1975 i form av en anonym insändare. Visserligen kan så klart svensktalande personer ha kallat sig själva och tänkt på sig själva som antirasister även innan 1975 men 1975 års insändare i Aftonbladet är då första gången som detta sker i skriftlig och tryckt form.
82175938_10157050045570847_6139800898051768320_n.jpg
 
Första gången som en offentlig aktion ägde rum i Sverige som explicit handlade om rasism i Sverige (och inte i Sydafrika, i USA eller i något annat land) var 1982 och det skedde i form av en flygbladsutdelningskampanj och en demonstration i Stockholm som var den första demonstrationen som kallade sig själv en antirasistisk demonstration. Demonstrationen kan sägas ha varit upprinnelsen till att Stoppa Rasismen bildades året därpå som i sin tur direkt eller indirekt kan sägas ha varit ursprunget till alla moderna svenska antirasistiska organisationer och rörelser såsom Antifascistisk aktion och senare även tidskriften Expo.
 
Slutsatsen är helt enkelt att rastänkandet var mer eller mindre fullständigt dominerande inom den svensktalande gemenskapen under större delen av 1900-talet och att det först var framemot 1900-talets slut som det blev epistemologiskt, lingvistiskt, ”konceptuellt”, psykologiskt och politiskt möjligt att som svensktalande kunna tala om, identifiera sig som och se på sig själv som antirasist.
81279562_10157050106585847_2165840290978463744_n.jpg

En kommentar

  1. Pingback: Reflektioner kring de första förekomsterna av termer som ”rasism” och ”antiras-” — Tobias Hübinette | Skogsnytt