Madeleine In Hwa Björk talar återigen om genomkorrupta Adoptionscentrums 1000-tals illegala adoptioner som vintervärd i P1 samtidigt som Adoptionscentrum stänger ned sin Facebook-sida

Lyssnarnas Sommarvärd 2019 Madeleine In Hwa Björk fortsätter att som vintervärd i P1 berätta om genomkorrupta Adoptionscentrum och om den globala adoptionsindustrin som har förstört livet för 100 000-tals föräldrar, familjer och släkter i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien, Oceanien och Central- och Östeuropa p g a alla närmast otaliga illegala utlandsadoptioner som svenskarna och västerlänningarna har genomfört och stått bakom sedan 1960-talet.
 
97b5be4d-31c8-46da-b618-64ca3980c743.jpg
 
Madeleine In Hwa Björk påminner också om att om 6 dygn, d v s den 1 januari 2020, blir Barnkonventionen svensk lag i världens mest adopterande land per capita – svenskarna har då adopterat 60 000 utrikes födda barn sedan 1960-talet – men risken är tyvärr stor att denna lagförändring inte kommer att kunna stoppa de illegala utlandsadoptionerna.
 
Även om Cecilia Granberg, utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), som är den tillsynsmyndighet som ansvarar för internationella adoptioner i Sverige, nu påstår att dagens utlandsadoptioner går rätt till så stämmer det tyvärr inte då Haag-konventionen inte på något sätt garanterar att illegala adoptioner inte äger rum och tyvärr är de allra flesta av de länder som Sverige och svenskarna adopterar ifrån idag mer eller mindre fullständigt genomkorrupta:
 
 
”Under den senaste tiden har det rapporterats om barnhandel i samband med internationella adoptioner. SVT har rapporterat om en omfattande brottsutredning i Chile om misstänkta illegala adoptioner som skedde mellan 1970- och 1990-talet, flera av barnen hamnade i Sverige.
 
– Jag skulle inte säga att det inte finns risk för barnhandel idag, men man arbetar på ett gediget sätt för att upptäcka risker, säger Granberg.
 
– De oegentligheter man tittar på nu i Chile är adoptioner som skedde innan Haag-konventionens reglering som kom 1993. Numera har vi ett omfattande internationellt samarbete och ett helt annat system för att upptäcka barnhandel.”
80438677_2593118234140455_8956123138584739840_n.png
Sedan går det inte att undgå att notera att världens näst största adoptionsförmedlare, d v s genomkorrupta svenska Adoptionscentrum, nu har stängt ned sin Facebook-sida samtidigt som Madeleine är vintervärd och antagligen då Madeleines sommarprat-inslag fick ett sådant stort genomslag i offentligheten med uppemot en miljon radiolyssnare.