En kort rasanalys av det brittiska valet efter alla klassanalyser

Att kring 50% av alla unga vuxna (18-34 år) röstade på Labour liksom kring 50% av alla icke-vita i veckans brittiska parlamentsval och att Labour trots allt tog hem Stor-London, Stor-Birmingham, Stor-Liverpool och Stor-Manchester trots ett i övrigt blått hav av pro-Brexit- och Tories-valdistrikt tyder på att Labours väljarbas nu till stora delar utgörs av unga icke-vita storstadsbor.
MAP.jpg
 
Liksom i Sverige är de brittiska storstäderna numera rejält präglade av utländsk bakgrund- och minoritetsinvånare vilka ofta är unga eller t o m mycket unga medan de mindre städerna och landsbygden är massivt vit och åldrad (liksom i Sverige) och bland 55/60 plus-britter, som då röstade på Tories i överväldigande grad, är de allra flesta vita medan kring 25% av invånarna i Storbritannien som är mellan 0-54 år är icke-vita och fr a bosatta i storstadsregionerna.
 
När klass betyder mindre än både ras och kön i GAL-TAN:iseringens tidevarv överger de vita arbetarna nu de gamla socialistiska arbetarpartierna (eller Demokraterna i USA:s fall), vars väljarbas alltmer ersätts av unga icke-vita storstadsbor, och veckans brittiska parlamentsval visar att denna trend nu även har nått Storbritannien mot bakgrund av att Labour tappade miljontals vita arbetarväljare i torsdagens val.