SD:s nya strategi för att ta över LO-förbunden och bli Sveriges största arbetarparti är en blåkopia på den radikala vänsterns strategi på 1970- och 80-talen

SD:s ny ”masterplan” och strategi vad gäller att bli Sveriges största arbetarparti och därmed aktersegla och detronisera SAP:s 100-åriga dominans bland arbetarna i landet är en blåkopia av 70- och 80-talens radikala vänster – planen är då att ta över de olika LO-förbunden inifrån och hade det varit val idag så hade en tredjedel av alla ”jobbare” röstat på SD.
 
Ända sedan 1920- och 30-talen har den s k nationella rörelsen drömt ”våta drömmar” om att vinna över de svenska ”knegarna”, d v s den stora massan av svenska folket, och genom årtiondena har ett flertal högerextrema partier bildat egna ”separatistiska” s k nationellt sinnade fackföreningar (och så även SD) men nu har SD:arna uppenbarligen hämtat inspiration från hur den s k nya radikala vänstern arbetade på 1970- och 80-talen när unga vuxna vänsteraktivister från borgerliga familjer och bakgrunder hoppade av högskolestudierna och lät proletarisera sig och i många fall slutade som fackligt förtroendevalda och s k fackpampar:
 
 
”I en motion till landsdagarna föreslogs att SD skulle driva att bara opolitiska fackförbund som behandlar medlemmar av alla politiska färger lika ska ha förhandlingsrätt på arbetsmarknaden. Motionen avslogs med hänvisning till föreningsfriheten och att parternas oberoende ska fredas från politisk styrning, i enlighet med den svenska modellen.
 
Sverigedemokrater ska istället förändra LO-förbunden inifrån, anser riksdagsledamoten och byggnadsarbetaren Magnus Persson. I takt med att LO-kollektivet förändras, med fler som sympatiserar med SD, så kommer länken till Socialdemokraterna att kunna brytas, enligt honom.
 
– Det är en demokratifråga, det är medlemmarna som väljer sina företrädare i facket och medlemmarna som röstar om stadgarna, säger Magnus Persson.
 
Argumentet upprepades av många ombud på landsdagarna.
 
– Detta är bara en tidsfråga. Ju fler vi blir desto fler arbetsplatser kan vi ta över och rösta på ombud som delar våra värderingar och tillsätta nya styrelser, sade Jörgen Fogelklou från Göteborg under debatten.”