De klyftor som växer i landet handlar i hög grad om klyftan mellan majoritetssvenskarna och invånarna med utomeuropeisk bakgrund

Igår publicerade SCB sin stora årliga Integration-rapport som tyvärr återigen visar att trots en högkonjunktur ”utan dess like” under de senaste åren så har utomeuropéerna fortsatt att halka efter majoritetsinvånarna och det är alldeles uppenbart att de klyftor som växer i landet i mycket hög grad handlar om klyftan mellan majoritetssvenskarna och invånarna med utomeuropeisk bakgrund.
INKOMST.jpg
 
Några siffror hämtade ur rapporten:
 
2% av majoritetsinvånarna är trångbodda jämfört med närmare en tredjedel (31%) av utomeuropéerna vilka bor i bor i en bostad med fler än två personer per sovrum.
 
Närmare hälften (48%) av majoritetsinvånarna bor mycket stort jämfört med några enstaka procent av utomeuropéerna vilka bor i en bostad med fler än ett sovrum per person.
 
Närmare 40% (37%) av alla invånare som är födda utanför Europa och av alla s k ”andrageneration:are” (inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) bor i ett miljonprogramsområde att jämföra med knappt 30% av invånarna som är födda i Europa och knappt 20% av de inrikes födda invånarna med minst en inrikes född förälder. Bland de inrikes födda med två inrikes födda föräldrar, d v s de infödda majoritetssvenskarna, handlar det antagligen om under 15% som idag bor i ett miljonprogramsområde.
ARBETE.jpg
 
I riksdagsvalet 2018 röstade över 90% (91%) av majoritetsinvånarna att jämföra med kring 70% av utomeuropéerna.
UPPDRAG.jpg
 
14% av majoritetsinvånarna kan inte få fram 12 000 kr för att betala en oväntad utgift utan att låna eller be om hjälp att jämföra med 70% av utomeuropéerna.
 
 
Det vanligaste yrket bland utomeuropéerna är städare.
YRKE.jpg