Svenskarna fortsätter att vara allra mest positivt inställda till jämlikhetsdata inom EU tillsammans med danskarna, portugiserna och britterna

EU-kommissionens senaste eurobarometer-rapport och enkätundersökning om diskriminering ”Discrimination in the European Union” som behandlar hur EU-invånarna i de 28 medlemsstaterna ser på olika invandrar- och minoritetsgrupper och på frågor om diskriminering, och som är en uppföljning på 2015 års rapport, visar att svenskarna fortsätter att ligga i topp vad gäller att hysa en s k tolerant och inkluderande syn på invandrar- och minoritetsgrupper samt att mycket stora skillnader föreligger inom EU och där central-, öst- och sydeuropéerna framstår som de minst s k toleranta och inkluderande.
 
Ryktet om svenskarnas antirasism är m a o inte överdrivet medan ryktet om att central-, öst- och sydeuropéerna är rasister kanske inte heller är det.
 
Vidare fortsätter svenskarna att vara allra mest positiva till jämlikhetsdata tillsammans med danskarna, portugiserna och britterna, d v s till att uppge hur de själva identifierar sig i anonyma enkäter såsom utifrån kön, ras, etnicitet, religion, språk, sexuell läggning o s v:
 

SKIN.jpg

 
Är du för att uppge följande i en folkräkning eller i en enkätundersökning om syftet är att motverka diskriminering:
hudfärg: 1, Danmark 86%; 2, Sverige 81%
etniskt ursprung: 1, Danmark 85%; 2, Sverige 82%
funktionsnedsättning: 1, Danmark 84%; 2, Sverige 82%
religion: 1, Danmark 84%; 2, Sverige 81%
sexuell läggning: 1, Danmark + Sverige 79%

 

REL.jpg

 

Svenskarna toppar även vad gäller att engagera sig mot diskriminering och att engagera för personer som diskrimineras samt vad gäller att vara för att mångfald och minoriteter ska tas upp i skolan och i undervisningen och särskilt gäller det frågor om ras och etnicitet.

 

ANTIR.jpg

 
 
SKOLa.jpg
 
Dock ligger inte svenskarna i topp vad gäller synen på muslimer, d v s att hysa en s k tolerant och inkluderande syn på just muslimer är inte längre lika självklart i Sverige och fortfarande hamnar Sverige högt vad gäller följande fråga:
 
Om en arbetsplats vill anställa någon och har två likvärdigt kvalificerade kandidater att välja mellan så har de sökandes:
 
utseende betydelse: 1, Nederländerna 70%; 2, Frankrike 64%; 3, Sverige 59%
sätt att tala på betydelse (d v s accent och brytning): 1, Sverige 65%; 2, Nederländerna 59%; 3, Frankrike 49%
etniskt ursprung betydelse: 1, Nederländerna 64%; 2, Finland 56%; 3, Sverige 51%
religion betydelse: 1, Nederländerna 58%; 2, Sverige 56%; 3,Danmark 49%
namn betydelse: 1, Sverige 58%; 2, Nederländerna 48%; 3, Frankrike 44%
 
Ett urval resultat vad gäller att ha en arbetskollega som tillhör en invandrar- och minoritetsgrupp:
 
96% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att ha en asiatisk person som kollega och som de dagligen interagerar med jämfört med 52% i Bulgarien
 
95% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att ha en svart person som kollega och som de dagligen interagerar med jämfört med 46% i Ungern
 
93% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att ha en judisk person som kollega och som de dagligen interagerar med jämfört med 53% i Rumänien
 
93% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att ha en buddhistisk person som kollega och som de dagligen interagerar med jämfört med 54% i Litauen
 
87% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att ha en muslimsk person som kollega och som de dagligen interagerar med jämfört med 35% i Tjeckien
 
86% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att ha en romsk person som kollega och som de dagligen interagerar med jämfört med 38% i Italien
 
Ett urval resultat vad gäller att ha en svärdotter/son som tillhör en invandrar- och minoritetsgrupp:
 
90% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att deras eventuella barn skulle bli tillsammans med en asiatisk person jämfört med 37% på Cypern
 
88% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att deras eventuella barn skulle bli tillsammans med en svart person jämfört med 33% i Slovakien
 
86% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att deras eventuella barn skulle bli tillsammans med en judisk person jämfört med 42% på Malta
 
83% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att deras eventuella barn skulle bli tillsammans med en buddhistisk person jämfört med 29% i Bulgarien
 
71% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att deras eventuella barn skulle bli tillsammans med en romsk person jämfört med 21% i Grekland
 
66% av svenskarna svarar att de skulle vara bekväma med att deras eventuella barn skulle bli tillsammans med en muslimsk person jämfört med 18% i Tjeckien