Uppemot 85% av alla majoritetssvenskar lever i endogama äktenskap

För alla som är intresserade av vilka intimrelationspartners de infödda majoritetssvenskarna föredrar samt lever med:
BLAND.jpg
 
Mellan 1998-2016 blev 83,5% av alla heterosexuella majoritetssvenskar tillsammans med varandra (d v s med andra majoritetssvenskar) mätt i ingångna heterosexuella äktenskap under och mellan dessa år, d v s den stora majoriteten av alla majoritetssvenskar föredrar samt lever m a o i s k endogama intimrelationer.
 
Av de övriga 16,5 procenten så valde 8,2% att bli tillsammans med blandade (OBS: de allra flesta som betecknas som blandade har då en svensk förälder och en finsk, dansk, norsk, tysk eller polsk förälder), 6,2% att bli tillsammans med invandrade och 2,1% att bli tillsammans med ”andragenerationare”.
 
Det är dock svårt att säga hur många av dessa intimrelationer som var över de s k rasgränserna men antagligen handlade det om kring 10% och vilket kan jämföras med att 7% av alla vita britter ingår äktenskap över de s k rasgränserna samt med att 11% av alla vita amerikaner ingår äktenskap över de s k rasgränserna och det heter ibland att majoritetssvenskarna tillhör toppen i västvärlden vad gäller att just ingå i intimrelationer över de s k rasgränserna (även vita fransmän sägs också f ö ofta ingå i intimrelationer över de s k rasgränserna bredvid de vita britterna och de vita amerikanerna samt de infödda majoritetssvenskarna).
 
Siffrorna kommer från Nahikari Irastorzas och Annika Elwerts nya artikel ”Like parents, like children? The impact of parental endogamy and exogamy on their children’s partner choices in Sweden” som hittas i den akademiska tidskriften Journal of Ethnic and Migration Studies och artikeln ingår i ett temanummer om blandade (mixed race) och blandrelationer (interracial relationships), d v s intimrelationer över de s k rasgränserna, och Irastorzas och Elwerts visar även att blandade själva föredrar samt lever med minoritetspartners i högre grad än vad majoritetssvenskar gör (fr a andra blandade samt invandrade).