SD:s ”starke man” i Göteborg och Västsverige rasideologen och antisemiten Jörgen Fogelklou aktualiserar SD:s gamla förslag om att skapa en återvandrings- och repatrieringsmyndighet

Ända sedan 1990-talets våldsamma Kampfjahren har SD drivit kravet på att det som tidigare hette Statens invandrarverk (och numera heter Migrationsverket) ska göras om till en återvandrings- och repatrieringsmyndighet och nu verkar SD:s ”starke man” i Göteborg och Västsverige rasideologen och antisemiten Jörgen Fogelklou ha tagit upp denna klassiska 90-talsidé som härrör från SD:s rasideologiska och antisemitiska period och dessutom föreslår SD Göteborg även att 6 november ska högtidlighållas som både SD och VAM tidigare brukade åminna just i Göteborg med uppställningar och uppmarscher liksom pronatalistiska satsningar som gratis blöjor i förskolorna:
 
”30 miljoner till ett ”återvandringskansli”, 15 miljoner till blöjor i förskolorna – och en miljon till firande av Gustav Adolfsdagen 6 november. Sverigedemokraterna har gott om specifika poster i sitt förslag till budget för Göteborgs stad, men menar själva att de förbereder sig för en viktigare roll i kommunen.”
 
 
”SD har många och mycket precisa önskemål med sin politik i Göteborg. Lägg till förslaget om ett ”återvandringskansli” och Gustaf Adolfsfirande en öronmärkt miljon för att ”alla skolungdomar ska kunna göra historiska stadsvandringar i vår vackra stad”, extra ordningsvakter för 30 miljoner för att avlasta polisen ”bland annat genom avhysning av tiggare”, tio miljoner till ett skönhetsråd ”för att visa respekt och upprätthålla den gamla stadens stadsplan och arkitektur” och avskaffad karensdag för förskolepersonal – men du fortfarande bara sett några exempel.
 
På tisdagen presenterade partiet en lista med totalt 33 utpekade särskilda satsningar som man söker stöd för när kommunfullmäktige nästa vecka ska besluta om budget.”
 
(…)
 
”Med tanke på den tuffa linjen om att hålla sig till stadens kärnuppdrag, riskerar Fogelklou under budgetdebatten på måndag en och annan passning om sådana budgetposter som gratis blöjor och firande av Gustav Adolfsdagen.
 
Som många andra kommuner tar Göteborgs stad ut en avgift för blöjor till barnen i förskolan. SD vill avsätta 15 miljoner till detta – som en beredskap ifall Högsta förvaltningsdomstolen inte ändrar på den kammarrättsdom som dömde en privat förskola i Värmdö utanför Stockholm till ett vite om 30 000 kronor för att den inte stod för blöjkostnaden. Fallet väntar nu på ett slutligt avgörande.
 
Gustav Adolfsdagen 6 november högtidlighölls med tal av kommunstyrelsens ordförande i Göteborg fram till 2009. ”Göteborgs stads grundare är värd att firas en gång om året. SD vill återinföra denna tradition”, skriver de.
 
På det större planet vill SD ”öppna för att helt ta bort stadsdelsnämnderna om utredningen visar att detta minskar byråkratin, fördelar skattemedlen mer rättvist och spar på administrativa kostnader”.
 
En lång rad punkter i SD-budgeten är frågor som gäller den nationella kompetensen, snarare än den kommunala. Några exempel är att SD vill införa beslutande folkomröstningar. Man vill även att ”svensk lag ska stå över religionsfriheten”. SD i Göteborg vill därtill införa högre språkkrav ”för en säkrare arbetsplats”.”