Svenska attityder till ras, minoriteter och internationell adoption av icke-vita barn

Har idag ”botaniserat” i gamla attitydundersökningar med fokus på utlandsadoptioner och vilka i praktiken och de facto undersökte och försökte mäta hur infödda vita majoritetssvenskar förhöll sig till ras och till minoriteter av olika slag och fr a i relation till intimrelationer och till intimsfären och det är tydligt hur fort attityderna har förändrats bland majoritetsbefolkningen i Sverige vad gäller just synen på olika minoriteter och inte minst vad gäller synen på utlandsadoptioner:
 
1958 (Sifo): 41% av gifta personer över 35 år sätter sig emot att deras eventuella dotter gifter sig med en jude, 45% med en indier, 49% med en kines, 55% med en svart amerikan och 36% med en same.
 
1963 (Sifo): Ca 30% av 1120 gifta barnlösa kvinnor anser att det är lämpligt att svenskar börjar adoptera ”färgade” barn och ca 20-25% ställer sig positiva till att själva adoptera ett ”färgat” barn: 17% ett svart barn, 17% ett kinesiskt barn, ca 20% ett indiskt barn och ca 25% ett algeriskt barn.
 
1964: 52% av 190 elever i åldersgruppen 15-20 år är emot att gifta sig med en romsk person, 43% med en svart person och 32% med en judisk person.
 
1964: 5-10% av 450 gymnasieelever svarar att de någon gång i livet har interagerat med och talat med en indier, 5-10% med en same, 5-6% med en afrikan, 2-3% med en japan och 0,2-0,5% med en kines.
 
1965 (GU): Av 304 läroverkselever i Göteborg är 80% av flickorna och 50% av pojkarna positiva till att adoptera ett barn från ett ”utvecklingsland”.
 
1968 (SU): 82,4% av 301 riksdagsledamöter anser att svenskar bör få adoptera ”färgade” barn medan 22,2% är emot det. 74,5% svarar ja på frågan om ”färgade” invandrare är lika välkomna i Sverige som ”icke-färgade” invandrare.
 
1981 (DO): 75 procent anser att utlandsadoptionerna kan få fortsätta eller till och med öka i omfattning. På frågan om hur en invandrare känns igen så svarar de flesta att en invandrare känns på språket och näst flest att en invandrare känns igen på utseendet och hudfärgen.
 
1987 (SiV): 84 procent i åldersgruppen 18-23 år anser att antalet utlandsadoptioner ska få fortsätta som nu eller till och med få bli fler än nu.
 
1993 (CEIFO): 93 procent i åldersgruppen 18-23 år anser att antalet utlandsadoptioner ska få fortsätta som nu eller till och med få bli fler än nu.