Försvarsmakten hedrar årligen högerextrema Munckska kårens chef

Avdelningen pikanta (men nog ändå rätt meningslösa) fakta:
 
”Upptäckte” idag av en slump att svenska Försvarsmakten varje år genomför tävlingen Bror Muncks Memorial som är uppkallad efter generallöjtnant och greve Bror Munck af Fukila som på 1920- och 30-talen stod bakom och organiserade den väpnade högerextrema gruppen Munckska kåren:
 
 
”Tävlingens syfte är att motivera och inspirera till detta föregångsmannaskap samt att pröva kavalleriofficerares och kavallerisoldaters enskilda yrkesfärdigheter och fysiska prestationsförmåga under både utmanande och stimulerande former. Utöver detta är tävlingen ett utmärkt tillfälle för att stärka banden mellan arméns kavalleriförband.
 
Den tidigare inspektören för kavalleriet, generallöjtnanten Bror Munck av Fulkila (1857-1935) testamenterade vid sin bortgång betydande belopp för förvaltning i Bror Muncks kavallerifond respektive Bror Muncks ridskolefond. Fonderna skulle nyttjas för inköp av ett hederspris i en årligt återkommande hinderkapplöpning till häst för svenska officerare vid Ridskolan Strömsholm, benämnd ”Bror Muncks Memorial”.
 
Tävlingen genomfördes årligen framtill skolans nedläggning år 1968. Därefter har den genomförts som en allsidig och krävande fälttävlan till fots, inledningsvis i anslutning till kavallerifältövningar, därefter som en tävling vid olika stridsskolor.
 
Från 2015 roteras värdskapet mellan Livgardet, Livregementets husarer, Arméns jägarbataljon och Markstridsskolan.”