Utomeuropéerna fortsätter att dominera arbetslöshetssiffrorna

Nu stiger ungdomsarbetslösheten för första gången sedan 2013 enligt Arbetsförmedlingens nya arbetslöshetsstatistik som publicerades idag och det brukar vara ett tecken på en begynnande lågkonjunktur, d v s när de unga vuxna börjar ”ratas” och ”slås ut”.
 
I övrigt fortsätter utomeuropéerna tyvärr att ”dominera” de svenska arbetslöshetssiffrorna och utöver alla officiellt arbetslösa så är åtskilliga utomeuropéer inte inskrivna vid Arbetsförmedlingen och därmed inte aktivt arbetssökande och därmed inte ens med i statistiken:
 
arbetslösa i september 2019: 7%
 
arbetslöshet bland inrikes födda: 3,8% (en hög andel av de inrikes födda som är arbetslösa är s k ”andrageneration:are” och bland majoritetssvenskarna handlar det om ca 2,5% som är arbetslösa)
 
arbetslöshet bland utrikes födda: 19,3% (bland invånarna som är födda i Afrika och Asien är kring 30% arbetslösa)
 
57,5% av samtliga arbetslösa är utrikes födda
47,3% av samtliga arbetslösa är födda utanför Europa
56,8% av samtliga långtidsarbetslösa är födda utanför Europa
82,3% av samtliga utrikes födda som är arbetslösa är födda utanför Europa

En kommentar

  1. Pingback: Utomeuropéerna fortsätter att dominera arbetslöshetssiffrorna | Skogsnytt