De s k ”andrageneration:arna” är återigen landets allra mest brottsutsatta grupp i senaste Nationella trygghetsundersökningen

De s k ”andrageneration:arna” är återigen landets allra mest brottsutsatta grupp i Nationella trygghetsundersökningen och särskilt gäller det utsatthet för personrån, misshandel, trakasserier och hot för de manliga s k ”andrageneration:arna” samt utsatthet för sexualbrott inklusive sexualbrott genom tvång för de kvinnliga s k ”andrageneration:arna” samtidigt som de s k ”andrageneration:arna” också är den grupp som uppger att de har allra minst förtroende för rättsväsendet och polisen:
 
Idag har BRÅ:s Nationella trygghetsundersökning (NTU 2019) publicerats och tyvärr visar rapporten återigen att det är de s k ”andrageneration:arna” liksom även de utrikes födda som uppger att de är allra mest utsatta för brott av olika slag:
 
 
I undersökningen uppgav exempelvis hela 34,5% av de s k ”andrageneration:arna” att de hade utsatts för ett brott mot enskild person under 2018 jämfört med 27,8% bland de utrikes födda och 25,8% bland majoritetsinvånarna.
 
Vidare framgår det i undersökningen att det särskilt handlar om en förhöjd risk för att utsättas för personrån, misshandel, trakasserier och hot för de manliga s k ”andrageneration:arna” och vad gäller de kvinnliga s k ”andrageneration:arna” så är det återigen de som allra mest uppger att de har utsatts för sexualbrott (liksom även för sexualbrott genom tvång): 15,4% av de kvinnliga s k ”andrageneration:arna” uppger att de har utsatts för sexualbrott under 2018 att jämföra med 11% bland de kvinnliga majoritetsinvånarna.
 
Då 30,3% respektive 34,4% av samtliga kvinnor i undersökningen i åldrarna 16-19 år respektive 20-24 år uppger att de har utsatts för sexualbrott under 2018 så kan det m a o handla om mellan 35-40% bland de kvinnliga s k ”andrageneration:arna” i samma ålderskategorier.
 
Vad gäller specifikt sexualbrott genom tvång så uppger 5,9% av samtliga kvinnor i undersökningen i åldrarna 16-24 år att de har utsatts för det under 2018 och bland de kvinnliga s k ”andrageneration:arna” i samma ålderskategori kan det handla om uppemot 7%.
 
De kvinnliga s k ”andrageneration:arna” är också den grupp som uppger att de allra mest oroar sig för att utsättas för våldtäkt och sexuella angrepp av olika slag – 33% av de kvinnliga s k ”andrageneration:arna” uppger det att jämföra med 21% av de kvinnliga majoritetsinvånarna.
 
Både manliga och kvinnliga s k ”andrageneration:are” uppger också att de utsattes för hot i större utsträckning under 2018 jämfört med majoritetsinvånarna – 14% av de s k ”andrageneration:arna” uppgav det jämfört med 9,1% av majoritetsinvånarna.
 
Vidare uppger både manliga och kvinnliga s k ”andrageneration:are” att de oftare upplever otrygghet vid utevistelse under en sen kväll – 34% av de s k ”andrageneration:arna” uppger det jämfört med 33% av de utrikes födda och 26% av majoritetsinvånarna.
 
Vad gäller förtroende för rättsväsendet och polisen så är det tyvärr så att det är de s k ”andrageneration:arna” som återigen sticker ut: Medan 49% av majoritetsinvånarna uppger att de har ett stort förtroende för rättsväsendet som helhet så är det ej mer än 38% som uppger att de har det bland de s k ”andrageneration:arna”. Vidare uppger 53% av majoritetsinvånarna att de har ett stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete att jämföra med 39% bland de s k ”andrageneration:arna”. Slutligen uppger 44% av majoritetsinvånarna att de har ett stort förtroende för att rättsväsendet hanterar brottsmisstänkta på ett rättvist sätt jämfört med 33% bland de s k ”andrageneration:arna”.

En kommentar

  1. Pingback: De s k ”andrageneration:arna” är återigen landets allra mest brottsutsatta grupp i senaste Nationella trygghetsundersökningen | Skogsnytt