Om asiaters utsatthet för rån och stöld i Sverige

Kristina Sandklef varnar för att utgå ifrån att kinesiska ambassadens uppgift om att kinesiska turister och kineser på besök i Sverige rånas och blir bestulna är s k ”fake news” och ett anti-svenskt och anti-västerländskt propagandapåhitt (för sådana flödar det då annars av idag från Kinas sida) för tyvärr är nog detta ett mönster som har pågått under en längre tid och inte bara i Sverige utan i Europa i övrigt, d v s det finns mycket som tyder på att nordost- och sydostasiater, och möjligen också sydasiater, rånas och blir bestulna i långt högre grad än andra utomeuropéer och inte minst då många är vana att gå runt med och betala med kontanter (från hemländerna) och då många är vana att lita på omgivningen (från hemländerna) men också då asiater uppfattas som lättare att råna då de inte anses kunna bjuda fysiskt motstånd på samma sätt som européer och andra utomeuropéer anses kunna göra.

F ö är det intressant när andra suveräna statsbildningars beskickningar varnar för Sverige och svenskarna: Detta händer då mycket sällan men ibland händer det trots allt och kanske var sommarens genompolariserade s k ASAP Rocky-affär ett exempel på det då Trump mer eller mindre i det närmaste varnade amerikanerna för att besöka Sverige även om det kanske är en överdrift att påstå att han faktiskt gjorde det rakt ut. Och tidigare har då flera (sydost- och nordost)asiatiska ambassader varnat sina landsmaninnor för att ingå i intimrelationer med svenska män och både sina landsmaninnor och landsmän för att ta anställning i Sverige som temporära arbetskraftsinvandrare så Kinas ambassad är m a o inte först med att varna för rånen och stölderna som kineser riskerar att utsättas för i Sverige.

https://www.svd.se/kinesisk-vadjan-bor-inte-viftas-bort

”På DI debatt skriver den kinesiske ambassadören Gui Congyou om hur kinesiska turister får sina pass, pengar och värdesaker stulna i Sverige. Fram till augusti i år har 110 nya pass utfärdats till kineser i nöd. Hur många fler kinesiska turister som blivit bestulna på plånböcker och värdesaker vet ingen; den svenska polismyndigheten uppger att man inte för statistik över nationalitet på den som anmäler, inte heller noteras om personen i fråga är turist. ”

(…)

”Problemet med att kinesiska turister råkar ut för stölder är inte nytt. Det beror framför allt på att kineser har andra betalningslösningar än vi har i Sverige och till skillnad från oss vanliga svenskar går de därför ofta runt med kontanter. Trots att företag som Cimple installerar kinesiska betalningslösningar i svenska butiker, restauranger och hotell, så är det bara ett hundratal som gjort det i Stockholm. Vill man vara på den säkra sidan måste man ha med sig kontanter, resonerar de kinesiska turisterna.

Det är inte lite kontanter de släpar med sig. Enligt Global Blue stod kineser för runt 40 procent av taxfreeförsäljningen i Sverige och ett genomsnittligt köp låg på 4370 kr åren 2017/18.

Att kineser är pengastinna vet de kriminella, men även andra östasiatiska turister verkar drabbas. I mars gick den thailändska ambassaden ut med en varning till sina medborgare i samma ärende.

Den kinesiske ambassadörens vädjan om att hantera problemet bör inte viftas bort som en del i en påverkansoperation. Om vårt land ska kunna locka till sig turister från Kina, vars utgående turism växte med nästan 15 procent förra året, måste de svenska myndigheterna ta frågan på allvar.”

En kommentar

  1. Pingback: Om asiaters utsatthet för rån och stöld i Sverige | Skogsnytt