Artikel om min bok ”Att skriva om svenskheten” i senaste numret av Nya Argus

De flesta s k akademiska monografier (inräknat avhandlingar och antologier) recenseras numera aldrig i vare sig dagstidningar eller i tidskrifter och jag är därför mycket glad och tacksam över att det senaste numret av den ärevördiga (den är då inne på sin etthundratolfte årgång) finlandssvenska kulturtidskriften Nya Argus innehåller en hela femsidig artikel om min nya bok ”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen” som är författad av litteraturvetaren Peter Berglund.

 

SISTA.jpg

 

SID 1'.jpg

SID 2.jpg