Bidragsgivare till och medlemmar i högerradikala Sveriges religiösa reformförbund mellan cirka 1932-37

Har idag äntligen lyckats sammanställa en namnlista över bidragsgivarna till och medlemmarna i högerradikala (och smått antisemitiska) Sveriges religiösa reformförbund som ibland har kategoriserats som klerikala fascister och tyvärr finns bl a flera namnkunniga kvinnor med i matrikeln såsom Elsa Beskow, Tyra Kleen, Emilia Fogelklou, Valborg Olander och Lydia Wahlström liksom märkligt nog även Olle Meurling som dock var prästson och vilket kan förklara att han gick med i förbundet som student i Uppsala:
 
Emanuel Linderholms arkiv vol. 148: Bidragsgivare 1932
Torsten Amyndsson, doktor, Järna
CE Carlberg, ingenjör, Strandvägen 29, Stockholm
Jakob Billström, doktor, Kungsgatan 64, Stockholm
Aug Bruhn, kyrkoherde, Skepparslöv
JA Fredgardh, kyrkoherde, Simrishamn
Edvin Gidén, advokat, Göteborg
A Gierow, folkskoleinspektör, Helsingborg
Charles Hässler, ingenjör, Ynglingagatan 19, Stockholm
A Lagrelius, överintendent, Sköldungsgatan 3, Stockholm
Aino A:son Kantele, fil kand, Lund
G Kock, folkskollärare, fil kand, Regeringsgatan 46, Stockholm
O Kullberg-Mayer, bruksägare, Katrineholm
Ragnar Liljeblad, överingenjör, Västerås
CA Nyström, överstelöjtnant, Engelbrektsgatan 39, Stockholm
Nils Ringstrand, landshövding, Umeå
K Saedén, överläkare, Dals-Rostock
G Sandegård, handlande, Sandviken
CG Santesson med fru, professor, Hantverkargatan 34, Stockholm
Lars Yngström, direktör, Sandviken
 
Emanuel Linderholms arkiv vol. 146: Medlemmar 1932-37(-40?)
A Agelin, landsfiskal, Eksjö
R Aldskogius, teol stud, Uppsala
Torsten Amundson, doktor, Engsholms slott, Järna
A Anderberg, folkskoleinspektör, Sandviken
Augusta Andersson, fru, Kastlösa
Einar Andersson, jordbruksarbetare, Backa, Hyssna
Elisabet Andersson, fröken, Sandviken
Gerda Andersson, lärarinna, Varvsgatan 11, Göteborg
Ida Andersson, fru, Viken
M Andersson, kantor, Kastlösa
NJ Andersson, kommunalkamrer, landstingsman, Lilla Edet
Nils Anderwall, folkskollärare, Råda
A Arwin, fil dr, David Hallsvägen 19, Malmö
Gustaf Ask, ryttmästare, Stehag
Ola Asplund, folkskollärarinna, Stockholm
Inge Bahnson-Rosenborg, fru, Valhallavägen 160, Stockholm
Severin Barring, ingenjör, Kalendergatan 3, Malmö
Bauer, fru, Göttingen
Walter Bauer, prof, Göttingen
Otto Baumgarten, prof, Kiel
Erik Bayer, kand, Johannesgatan 11, Uppsala
Maria Behrman, doktorinna, Beckbrännarbacken 7, Stockholm
Wilhelm Behrman, provinsialläkare, Beckbrännarbacken 7, Stockholm
Harriet Bengtson, fru, Stockholm
Tore Berg, fil kand, Bäverns gränd 6, Uppsala
Anna Bergstrand, professorska, Uppsala
Östen Bergstrand, professor, Uppsala
Elsa Beskow, fru, Djursholm
Natanael Beskow, teol dr, Djursholm
Harald Bildt, minister, friherre, Stockholm
Anna Billberg, fru, Åsögatan 129, Stockholm
Jakob Billström, med dr, Kungsgatan 64, Stockholm
Erik Bjuggren, överste, Pontonjärsgatan 5, Stockholm
E Björck, stadsläkare, Mölndal
Viktor Björkengren, pastor, Storå
Carl Björkman, sekreterare, Lukentusvägen 21, Äppelviken
PA Björkman, komminister, Bärby
Stina Björkman, fru, Lukentusvägen 21, Äppelviken
Hilma Blank, fröken, Humlegårdsgatan 2, Stockholm
Bleeker, fru, Apeldoorn
CJ Bleeker, teol dr, Apeldoorn
Ebba Bodén, fröken, Stockholm
Per Bolinder, pastor, fil lic, Sandviken
CG Bonde, friherre, Eriksberg, Katrineholm
Ingeborg Bonde, friherrinna, Eriksberg, Katrineholm
Ingel Bonde, fröken, Eriksberg, Katrineholm
Svea Borg, fröken, Björkövägen 16, Enskede
Thyra Borg, folkskollärarinna, Kalmar
Axel Boström, pastor, Svartöstaden
Gustaf Brandt, teol doktor, kyrkoherde, Skeppsholmen, Stockholm
Märta Brandt, doktorinna, Skeppsholmen, Stockholm
Cl Breitholtz, byrådirektör, Stockholm
Ivar Broman, professor, med dr, Lund
August Bruhn, kyrkoherde, Skepparslöv
G Brundin, pastor, Iggesund
L Brusewitz, direktör, Drottninggatan 6, Stockholm
JO Brändström, teol stud, Uppsala
Å Bunger, teol stud, Uppsala
Berta Burman-Andersson, fru, Pontus Wiknergatan 1, Göteborg
O Busch, kyrkoherde, Spånga
Matilda Bylander, Gavsele
A Böklin, överste, Skara
CE Carlberg, ingenjör, Strandvägen 29, Stockholm
CB Carlson, advokat, Kungsgatan 32, Stockholm
Per Carlström, aktuarie, Surbrunnsgatan 56, Stockholm
Rut Carlström, fru, Surbrunnsgatan 56, Stockholm
Carr, fru, Bärby
August Carr, skriftställare, Bärby
Gustaf Carstensen, lektor, Norrköping
GW Cornér, tillskärare, Tredje Långgatan 41, Göteborg
U Cnattingius, teol kand, Uppsala
Selma Dahl, lärarinna, Östra Utsjö. Malung
Ivar Dahlberg, Stockholm
Nina Dahlén, fru, Västanby, Sandviken
Valdemar Dahlén, folkskollärare, Västanby, Sandviken
A Dahlgren, civilingenjör, Birger Jarlsgatan 71, Stockholm
Ragnhild Dahlin, lärarinna, Klippgatan 14, Stockholm
Ada Dahlström, professorska, Experimentalfältet
Hilda Dahlström, fröken, Hälsingegatan 5, Stockholm
Ejnar Danielsson, komminister, Kaplansloftet, Enskede
L De Vylder, rektor, Gärdagatan 8, Lund
Chr Duhne, kyrkoherde, Knivsta
JA Dunér, kyrkoherde, Dagstorp
Douglas Edenholm, teol lic, pastor, Uppsala
A Edwall, kyrkoherde, Sundsvall
S Ehlin, konserthuschef, Stockholm
Ale Ekman, fil stud, Sandviken
Sven Ekman, professor, Kåbovägen 16, Uppsala
David Ekroth, folkskollärare, Solvägen 7, Västerås
Gösta Ekström, diakon, Flaggatan 4, Göteborg
Hanna Ekström, Klövervägen 10, Lund
Hanna Eldh, lärarinna, Sandviken
Ejnar Elg, lektor, Parmmätargatan 11, Stockholm
Bertil Elgstedt, fil kand, Övre Slottsgatan 16, Uppsala
Emil Eljas, överläkare, Vasagatan 48, Djursholm
A Elofsson, dr, Ultuna, Uppsala
Per Engdahl, fil kand, Uppsala
Signe Engstedt, biblioteksassistent, Valhallavägen 158, Stockholm
Astrid Eriksson, lärarinna, Sandviken
EL Eriksson, kronojägare, Box 29, Brunflo
Harald Eriksson, kyrkoherde, Toresund, Mariefred
Karin Eriksson, lärarinna, Platensgatan 18, Linköping
Elisabeth Eurén, lektor, Stockholm
Halvar Fahlander, organist, Sandviken
Halvar Falck, skådespelare, Västra Storgatan 7, Nyköping
Axel Fjellstedt, köpman, Sundsvall
Emilia Fogelklou-Norlind, lektor, Jakobsberg
Birger Forell, legationspredikant, Berlin
T Forkman, läroverksadjunkt, Odengatan 80-82, Stockholm
Nanna Fornander, fru, Uddeholm, Hagfors
Gösta Francke, godsägare, Beckershof, Katrineholm
Greta Fredén, fru, Södertörnsvägen 353, Enskede
KG Fredén, teol lic, Södertörnsvägen 353, Enskede
JA Fredgardh, kyrkoherde, Simrishamn
Helmer Fritjofsson, fil kand, Box 24, Bollstabruk
PW Fritsch, leg läkare, Stockholm
Fritsch, fru, Stockholm
G Fränberg, postmästare, Jönköping
Hanna Gabrielsson, fröken, Upplandsgatan 3, Stockholm
Nils Geber, bokförläggare, Stockholm
K Geijer, fröken, Stockholm
Edvin Gidén, advokat, Drottninggatan 18, Göteborg
Arvid Gierow, teol dr, Helsingborg
JE Granlund, folkskollärare, Harads
D Granqvist, prost, Söderala
Vilh Grönbech, professor, Gentofte
Å Gunnard, kyrkoherde, Tingslunda
Axel Gustafsson, folkskollärare, Önnestad
CA Gustafsson, redaktör, Bomhus, Gävle
Sigrid Göransson, fröken, Sandviken
Sven Göransson, fil kand, Stora Johannesgatan 11, Uppsala
Anders Haage, herr, Vaxholm
Augusta Hagberg, fröken, Stockholm
Theodor Hagberg, kamrer, Stockholm
Ellen Hagen, fru, landshövdinginna, Stockholm
JA Hallgren, överste, Norra Plankvägen 50, Norrköping
Margareta Hallner, Bräcke
WH Hamilton, greve, ingenjör, Adelsvägen 9, Djursholm
CF Hammar, redaktör, Uppsala
Anna Hammersholt, fru, Köpenhamn
Nils Hannerz, pastor, Drottningholmsvägen 1, Stockholm
Hilda Hansson, fröken
Jacob Hansson, herr, Repslagaregatan 3B, Kristianstad
Per Hed, överste, Stockholm
TF Hedberg, disponent, Uppsala
Gunnar Hedvall, rektor, Norrköping
Helge Hegardt, kyrkoherde, Sjörup
Karin Hejkenskjöld, fröken, Stockholm
Hilding Helgesson, pastor, Kristianstad
Evald Herin, major, Uppsalagatan 13, Stockholm
G Herthelius, fil stud, Stockholm
Karl Hildebrand, fil dr, riksgäldsfullmäktig, Stockholm
Maria Himmelstrand, lärarinna, Sundsvall
Magnus Hjertstrand, advokat, Observatoriegatan 22, Stockholm
Siri Hjort, fröken, Täppgatan 6, Södertälje
Robert Hjälmdahl, kyrkoherde, Linghem
Yngve Hoflund, läroverksadjunkt, Hamngatan 2, Höganäs
Joh Holmström, överlärare, Luthagsesplanaden 24D, Uppsala
Olof Holmström, fil mag, Nygatan 24, Södertälje
Axel Hultstrand, kontorist, Eksjö
Lennart Hübner, kapten, Måsvägen 38, Nockeby
Gösta Häggquist, professor, Stockholm
Charles Hässler, ingenjör, Ynglingagatan 19, Stockholm
JE Jacobson, kyrkoherde, Broby
Anna Johansson, fröken, Romanäs
August Johansson, läroverksråd, Storängen
Hugo Junger, lektor, Åsbacken 10, Ålsten
Ture Järve, herr, Garverigatan 11, Göteborg
Hj Kallin, fil dr, lektor, Solliden, Hagaberg, Södertälje
Gösta Kellerman, teol dr, Sturegatan 24A, Uppsala
Thorvald Kierkegaard, pastor, Köpenhamn
Urban Kihlman, hovrättsnotarie, Göteborg
Tyra Kleen, fröken, konstnärinna, Brevik, Lidingö
Bengta Klockhoff-Dalén, fru, Stockholm
Knös, fru, Stockholm
Börje Knös, statssekreterare, Stockholm
Gösta Kock, fil kand, Regeringsgatan 46, Stockholm
Elof Kragh, bankkamrer, Göteborg
Marie Kugelberg, fru, Finspång
Olof Kullberg-Majer, godsägare, Katrineholm
Kuylenstierna, fru, Brevik, Lidingö
O Kuylenstierna, major, Brevik, Lidingö
Oscar König, rektor, Alvesta
John L Lagercrantz, komminister, Liljeholmen, Stockholm
CB Lagerlöf, överläkare, Linnégatan 3, Stockholm
Alva Larsson, lärarinna, Charlottenberg, Sandviken
Carl Larsson, författare, By
Erika Laurell, fröken, Stockholm
EG Leijonhufvud, hovrättsråd, Lidingö
Erik Leijonhufvud, revisionssekreterare, friherre, Moravägen 7, Nockeby
E Leijström, kapten, Karlskrona
Elisabet Lemoine, fru, Luthagsesplanaden 24, Uppsala
Halfdan Liander, redaktör, Thalisvägen 5, Ålsten
Hans Lietzmann, professor, Berlin
Ragnar Liljeblad, civilingenjör, direktör, Västerås
Eleonor Lilliehöök, överstinna, Molnsätra, Kallhäll
Allan Lindeberg, kyrkoherde, Dalarö
Giovanni Lindeberg, läroverksadjunkt, skriftställare, Sundsvall
JP Lindén, magister, Stockholm
Emanuel Linderholm, professor, Uppsala
Sven Linders, domänintendent, Staffanstorp
E Lindgren, ingenjör, Sandviken
J Th Lindgren, folkskollärare, Jumkil
Maja Lindgren, fröken, Stockholm
Petrus Lindgren, folkskollärare, Åkerby
J Lindskog, teol dr, kyrkoherde, Älvsjö
Herman Ljung, överlärare, Lilla Edet
Olof Ljunggren, lektor, Laboratoriegatan 21, Göteborg
Hugo Ljungner, lektor, Ålsten
EG Ljungqvist, teol dr, prost, Ockelbo
S Ljungqvist, direktör, Stockholm
J Lund, fabrikör, Aledal, Bankeryd
Torsten Lundberg, kyrkoherde, Glimåkra
M Lundborg, teol dr, Kristianstad
Gustaf Lundgren, aktuarie, Oskarsgatan 24, Duvbo, Sundbyberg
P Lundgren, musikdirektör, Älvsjö
Hilding Lundh, kyrkoherde, Fjälkinge
B Lundman, teol kand, Vindhemsgatan 18A, Uppsala
Knut Lundmark, professor, Lund
S Lundqvist, direktör, Övre Slottsgatan 10, Uppsala
Einar Lundström, fil kand, Stockholm
Anna Lönnqvist, fru, Västra Kanalgatan 21, Södertälje
CO Lönnqvist, major, Skällnoravägen 28, Nockeby
Conrad Lönnqvist, lektor, Västra Kanalgatan 21, Södertälje
C Löwenhielm, major, Dals Långed
Folke Malmgren, komminister, Karlskoga
Georg Martin, advokat, Stockholm
Olle Meurling, kand, Bäverns gränd 3, Uppsala
Sonja Moll, fröken, Stockholm
Per Montelius, fil lic, läroverksadjunkt, Arkelstorp
Emanuel Morbeck, kyrkoherde, Katrineholm
Sigmond Mowinkel, professor, Oslo
David W Myhrman, fil dr, kyrkoherde, Misterhult
Arvid Mårtenson, herr, Göteborg
Stig Möller, teol kand, fil mag, Kristianstad
Anna Neander, sjuksköterska, Romanäs
Gustaf Neander, doktor, Strandvägen 37, Stockholm
H Neander, kyrkoherde, teol dr, Estuna
Fritz Neuman, lärare, Mölnlycke
Ivar Neuman, direktör, Norra Strandgatan 6, Jönköping
Agnes Nielsen, fru, Köpenhamn
Bernh Nielsen, kontorschef, Köpenhamn
A Nilsson, Svedala
Gina Nilsson, tandläkare, Stockholm
Holger Nilsson, teol kand, Uppsala
Johan Nilsson, redaktör, fil lic, Herserud, Lidingö
Emil Nohrman, läroverksadjunkt, Jönköping
Valborg Norblad, fru, Åsgränd 8B, Uppsala
Å Nordboo, teol stud, Upplands-Väsby
Maria Nordlund, Stockholm
E Nordström, ingenjör, Strandvägen 12, Nynäshamn
Gunnar Nordström, major, Norr Mälarstrand 86, Stockholm
NJ Nordström, rektor, Stockholm
Ernst Norlind, konstnär, Flädie
Wilma Nyblom, fru, Sandviken
Elsa Nylin, fru, Östersund
CA Nyström, överstelöjnant, Engelbrektsgatan 39, Stockholm
Sigrid Nyström, fru, Engelbrektsgatan 39, Stockholm
Teodor Nyström, lektor, teol lic, Oskarsparken 9, Örebro
Ohly, fru, Stockholm
Emil Ohly, kyrkoherde, Stockholm
Valborg Olander, fröken, Stockholm
A Ollikainen, pastor, Luleå
OR Ohlsson, kand, Norrlandsgatan 28, Uppsala
Erik Olsson, med stud, Karlsviksgatan 18, Stockholm
Eva Olsson, fil mag, Tanjore, Indien
Otto Olsson, folkskollärare, Påbo, Svenljunga
Sven-Arne Olsson, Stenbergsgränd 24, Karlskrona
Gils Olsson-Nordberg, pastor, Riala
Axel Oxelblad, lantbrukare, Krågedal, Rimforsa
B Oxenstierna, greve, kyrkoherde, Enköping
Ebba Pauli, fröken, Stockholm
Elias Pentti, prost, Uppsala
D Perslow, hovrättsnotarie, Alingsås
Anna Persson, folkskollärarinna, Forsbacka
Hanna Persson, lärarinna, Forsbacka
Karl Peterson, övermaskinist, Villa Granbo, Islinge, Lidingö
Henrik Petrini, lektor, Drottninggatan 106, Stockholm
Ed Peyron, kommendörkapten, Stockholm
Aino Prytz, fru, Lyckans väg 2, Göteborg
Eric Rane, herr, Stockholm
A Rappe, fil kand, Uppsala
Gunnar Richnau, doktor, Norra Bantorget 22, Stockholm
Nils Ringstrand, landshövding, Umeå
Ragnar Robertsson, Allmänna vägen 22, Göteborg
Helge Rosén, lektor, Norra Esplanaden 6, Växjö
Alfred von Rosen, överläkare, Romanäs
Ida von Rosen, fru, Romanäs
A Rosenberg, direktör, Malmgatan 25, Skara
Idolf Rosengren, regementsläkare, Odengatan 87, Stockholm
Gunnar Rudberg, professor, Uppsala
Stig Rydeman, komminister, Eket
Ejnar Råberger, komminister, Grillby
Carl Saedén, överläkare, med dr, Dals Rostock
NJ Saedén, distriktslantmätare, Vänersborg
G Sandegård, köpman, Sandviken
Karl Sandegård, kyrkoherde, ledamot av 1:a kammaren, Lilla Edet
Kurt Sandhaag, kand, Börjegatan 43, Uppsala
CG Santesson, professor, Hantverkargatan 34, Stockholm
Zandra Scharp, doktorinna, Norevägen 37, Djursholm
Gustaf Schlyter, stadsombudsman, Helsingborg
Schlyter-Jonsson, fru, Heleneborgs gamla herrgård, Stockholm
Carl Sehlin, folkskoleinspektör, Östersund
Halfdan Siiger, teol stud, Köpenhamn
Nils Sjöberg, med dr, Landskrona
C Sjödén, pastor, Svartsjö
Eskil Sjödén, pastor, Sanna, Hudiksvall
A Sjöstrand, teol kand, Uppsala
G Smedberg, teol stud, Uppsala
Stadener, biskopinna, Stockholm
Sam Stadener, biskop ecklesiastikminister, Stockholm
Lotten Stackelberg, grevinna, Stensnäs, Storsjö
Eugén von Stedingk, friherre, bankdirektör, Stockholm
Olof Stendahl, doktor, överläkare, Hålahult
FH Stenhagen, civilingenjör, Birkavägen 16, Djursholm
Elsa Stenudd, skolföreståndarinna, Sundsvall
Rosa Stern, fröken, Stockholm
VDU Stiegler, Strängnäs
Fritz Stilow, revisor, Strandvägen 7B, Stockholm
Signe Stjernstedt, fröken, Sibyllegatan 59, Stockholm
Elin Storckenfeld-Hyldahl, fru, Djursholm
Ernst Ström, disponent, Fältskärsgatan 23, Gävle
Strömme, präst, Sogne
KJ Sundberg, kyrkoadjunkt, Guldsmedshyttan
Ivar Sune, tandläkare, Kronobergsgatan 9, Stockholm
Anna Svalling, fröken, Linnégatan 98, Stockholm
Sten Svensson, folkskollärare, Katarina Bangata 21, Stockholm
B Sörenson, pastor, Stockholm
Thedor Tallmeister, pastor, Tallinn
Anna Tamm-Hagelius, fru, Stockholm
Björn Taube, förste trafikinspektör, Örebro
G Taube, kontorschef, Stockholm
Ruben Thelander, herr, Fredsgatan 10, Stockholm
Janne Thorsén, fältskär, Västra Storgatan 34, Kristianstad
J Thorsson, fältskär, Västra Storgatan 34, Kristianstad
O Turesson, dr, Linköping
August Törngren, fil lic, lektor, Djursholm
Algot Törnqvist, komminister, Järvsta prästgård, Gävle
Walfrid Törnqvist, polistjänsteman, Johannelund 10, Långedrag
Ester Ullén, lärarinna, Vedensgatan 43, Borås
Sigrid de Verdier, fru, Wallingatan 35, Stockholm
Albert Viksten, författare, Färila
Lydia Wahlström, fil dr, Stockholm
Jacob Wahrén, godsägare, Lönö, Östra Husby
CG Wahrenberg, kontraktsprost, Grillby
Dagmar Waldner, fru, Wallingatan 42, Stockholm
G Wall, kontraktsprost, Vingåker
Reinhold Wester, kontraktsprost, Norra Vi
Axel Westerlund, komminister, Blackstad
Dagmar Wetter, professorska, Bruksgården, Sandviken
Gösta Widman, stadsläkare, Norrtälje
Nils Widner, pastor primarius, Stockholm
Ruth Wikander, lektor, Stockholm
Knut Wiklund, teol stud, Slottsgränd 7, Uppsala
Folke Winberg, häradsskrivare, Linköping
J Wockatz, rektor, Djursholm
Arvid Wärle, kyrkoherde, Tormestorp
Wästlund, fröken, Stockholm
Lars Yngström, direktör, Sandviken
Th Åberg, rektor, Vessigebro
Thorsten Åberg, fil mag, rektor, Katrineberg, Vessigebro
Clemens Åhfeldt, hovpredikant, teol dr, Stockholm
Annie Åkerhielm, friherrinna, Breitenfeldtsgatan 1, Stockholm
Anders Åsblom, folkskollärare, Vasagatan 5B, Uppsala
Karin Öhman, sjuksköterska, Uppsala sjuksköterskehem, Uppsala
Ebba Österblom, fröken, Granstigen 7, Spånga
Östergren, statskonsulent, Stockholm
Maria Östlund, folkskollärarinna, Forsbacka
Signe Östrand, major, Stockholm