Ett urval medlemmar i Svensk-chilenska sällskapet

Ett urval medlemmar i Svensk-chilenska sällskapet mellan 1976-82 som stöttade Pinochets regim i Chile: Under denna period hade Svensk-chilenska sällskapet kring 250 medlemmar och lokalavdelningar i bl a Stockholm, Malmö, Göteborg och Jönköping och dessa uppgifter kommer från chilenska UD:s arkiv:
 
Sven Adamsson
Peter de Bellmond
Per-Johan Bergelin
Curt Bergström
Björn Brandelius
Christina Bredberg
Sven Brile
Georg Frostenson
Ulf Hamacher
Tommy Hansson
Lars-Göran Hedengård
Gregor von der Heyde
Claes Lantz
Åke Lindsten
Per-Stefan Månsson
Olof Nehlin
Thomas Norén
Sigrid Poijes
Åke Falk Stenfeldt
Olle Svanström
Erik Ulfhake