Sveriges mest omfattande återbördande av mänskliga kvarlevor äger rum idag i Lycksele

Sveriges mest omfattande återbördande av mänskliga kvarlevor äger rum idag i Lycksele och därmed nås ännu en milstolpe i den svenska uppgörelsen med 1900-talets rasforskning och med den svenska forskarvärldens tidigare plundring av mänskliga kvarlevor för s k vetenskapligt bruk:
Namnlöst1.jpg
 
Idag den 9 augusti på Internationella urfolksdagen sker den största repatrieringen av samiska kvarlevor hittills i svensk historia när kvarlevorna efter ett 25-tal individer som på 1950-talet plundrades av svenska forskare återbegravs i Liksjoe/Likssjuo/Lycksele och bl a kommer Australiens ambassadör i Sverige att närvara vid återbegravningen då Sverige tidigare även har repatrierat kvarlevor av australiska urinvånare som svenska rasforskare en gång stal med sig från Australien.
Namnlöst4.jpg
 
 
Namnlöst2.jpg