Sonja Amneteg ger Sveriges tusentals biologiska mödrar en röst

Sedan 1918 när den moderna och nuvarande svenska adoptionslagstiftningen började gälla (OBS: adoption förekom då som s k juridiskt-kulturellt s k institut redan under den s k vikingatiden och kallades då ”ätteledning” men avskaffades och ”glömdes” sedan mycket medvetet bort under den katolska och kristna tiden och ända fram tills 1917 då den svenska riksdagen ”återinförde” adoptionsinstitutet i svensk lagstiftning efter nästan 1000 år) har åtminstone över 50 000 legala adoptioner genomförts inom landet och i svensk domstol av svenskfödda barn som har adopterats av vuxna (majoritets)svenskar som de inte är biogenetiskt eller ”juridiskt” relaterade till (d v s exklusive alla 10 000-tals styvbarns-, syskon- och släktingadoptioner och fr a fram tills den s k 68-revolutionen) och bland dessa svenska förstaföräldrar hittas alltifrån kändisar (t ex kända kvinnliga artister, författare och skådespelare som blev med barn innan de var gifta och hade en fast partner eller kända manliga direktörer, professorer och politiker som gjorde någon kvinna med barn innan de var gifta eller medan de var gifta) till ”vanliga” svenskar (tonåringar och unga vuxna inte minst som blev med barn innan de var gifta och efter någon tillfällig förbindelse) men ytterst få av både de svenskfödda adopterade och de svenska bioföräldrarna har någonsin trätt fram i offentligheten och berättat om att vara nationellt och inhemskt adopterad respektive en svensk bioförälder men nyligen i Tendens-radio(kort)dokumentär så händer det ”plötsligt” och vilket gläder mig storligen (under många år var jag då närmast ”besatt” av alla dessa 10 000-tals svenska adopterade och förstaföräldrar och deras öden och gjorde vad jag kunde för att få åtminstone någon av dem att träda fram i offentligheten och berätta sin livshistoria och inte minst när jag arbetade på redaktionen för tv-programmet Spårlöst som åtskilliga nationellt adopterade svenskar och svenska bioföräldrar då hörde av sig till):
SS.jpg
”Varje dag har hon tänkt på sonen hon adopterade bort direkt efter födseln. Sonja Amneteg var 21 och ogift när hon blev gravid. Idag är hon 80 och vill göra ett bokslut över det som hände.”
 
 
Sedan kan en så klart undra över varför så oerhört få av Sveriges alla svenskfödda adopterade någonsin har trätt fram och berättat att de just är adopterade och varför än färre av Sveriges 10 000-tals bioföräldrar har ”hållit tyst” och tigit och vare sig vågat eller velat berätta om att de just är förstaföräldrar.